euroklic
 

 

GARANTI PROJEKTU EUROKLÍČ

 

Potmesilovi Mgr. Jan Potměšil
herec

 

 

 

 

 

 

Tomáš ZelenkaBc. Tomáš Zelenka,
generální sekretář České sledge hokejové asociace
Po úrazu krční páteře nemůžu dostatečně ovlivňovat své fyziologické funkce a v důsledku toho potřebuji bezpečně vědět, kde se nachází sociální zařízení. Proto vůbec první věc, kterou v cizím prostředí hledám, je upravené sociální zařízení pro vozíčkáře. Jakmile vím, kde ho mám hledat, mám jistotu, že se nemusím ničeho obávat. Bohužel jsem se několikrát dostal do beznadějné situace tím, že speciálně upravená toaleta byla uzamčená nebo ji právě používal zdravý člověk. Věřím, že PROJEKT EUROKLÍČ pomůže odstranit nejenom problémy s nedostupností bezbariérových WC pro handicapované, ale i zjednoduší jejich provoz a údržbu.


 

Tomáš Úlehla


Mgr. Tomáš Úlehla,
poslanec Parlamentu České republiky a rocker
Vždy mne velmi potěší podaná ruka nebo spokojený pohled jako důkaz, že dobrá věc se podařila. Věřím, že s euroklíčem brzy odemkneme další dveře k lidské sounáležitosti a je mi ctí, že se budu moci podílet na tomto projektu. Vím, kolik odvahy je nezbytné prokázat v okamžiku, kdy jsme okolnostmi přinuceni se podívat osudu do očí. Proto jsem se již před mnoha lety rozhodl pomáhat nejen kamarádům a přátelům, které bezprostředně znám, ale také ostatním lidem, kteří mají podobný životní úděl.

 

Božena Michálková


JUDr. Božena Michálková, ředitelka České správy sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení jako největší finančně správní instituce České republiky podporuje Euroklíč nejen proto, že vyplácí téměř všechny invalidní důchody, ale zejména proto, že bezbariérovost chápe jako elementární slušnost. I proto jsou všechna pracoviště ČSSZ, která vznikla v posledních letech, bezpečně přístupná zdravotně postiženým i maminkám s kočárky. I proto se ČSSZ rozhodla projekt Euroklíč podpořit. Pomáhá totiž i ČSSZ: rozvíjí ambici její proklientské orientace, myslí na všechny a je stále otevřený pro širokou veřejnost.Ivana Jirásková

Ing. Ivana Jirásková, ředitelka Odboru dopravní politiky a životního prostředí Ministerstva dopravy ČR
Ministerstvo dopravy ČR vítá projekt Euroklíč, jehož cílem je zkvalitnění a usnadnění cestování osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Ministerstvo dopravy ČR chce proto v rámci svých možností tento projekt maximálně podporovat a to nejen jako garant, ale i jako zapojený účastník s instalovaným eurozámkem.

 

 

rsdIng. Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR a je investorem a správcem dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Dálnice a nejvýznamnější silnice přenášejí největší podíl dopravního výkonu a spojují nejdůležitější politická a hospodářská centra i rekreační území. Bezpečně sjízdné komunikace jsou pro desítky tisíc handicapovaných občanů naprosto nezbytnou každodenní součástí jejich života. S maximálním úsilím se snažíme dokončit síť dálnic a rychlostních silnic v ČR a zároveň modernizovat stávající silniční sít. Při budování odpočívek podél komunikací je nutné klást velký důraz na dodržování norem Evropské unie, kde jednou z podmínek je jejich maximální dostupnost pro zdravotně postižené občany. Našim zdravotně postiženým občanům přeji velké množství bezpečně najetých kilometrů.


Ing. Karel Večeře


Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Katastrální úřady v České republice ročně navštíví okolo 3 milionů návštěvníků, mezi nimi i osoby se zdravotním postižením. Mým přáním je, aby se při těchto návštěvách cítily dobře a k tomu patří i dostupnost bezbariérového hygienického zařízení. Projekt Euroklíč, který to podporuje, proto vítám.


Jana Hrdá


Ing. Jana Hrdá,
předsedkyně APOA a předsedkyně Pražské krajské rady osob se zdravotním postižením
Letěla jsem služebně do Milána. Před letem jsem ještě potřebovala navštívit toaletu, a tak jsem se vydala se svou osobní asistentkou ke dveřím se znakem vozíčkáře. Byly zamčené. „Asi tam někdo je,“ řekly jsme si a čekaly jsme. Chvíle narůstala a na naše opakované klepání se nikdo neozýval. „Možná, se zasekl zámek,“ usoudily jsme a požádaly jsme o pomoc hojně se tam vyskytující ochranku. Pánové v černém otevřeli jakýmsi nástrojem kýžené dveře. Nejprve se odtud vyvalil takový zápach, že jím nebylo možné projít. Poté vyšla osoba neurčitelného pohlaví a nepopsatelného zjevu. A potom jsme uviděly vnitřek: z novin a igelitek tu bylo zařízeno obydlí. Němě jsme zakroutily hlavou a odkvačily jsme hledat jiné WC. Než se nám to podařilo, bylo pozdě... Abychom my vozíčkáři a také maminky s miminky mohli včas a bez rizika použít toalety, které pro nás s velkým nákladem někdo zařídil, PODPORUJI EUROKLÍČ.


Roman Herink

Mgr. Roman Herink,
předseda Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Euroklíč znám od konce osmdesátých let minulého století. Přesně stejný pocit vzdálenosti v čase mám při myšlence, proč tak jednoduché a jednoznačné řešení nepřišlo k našim firmám, úřadům a institucím dříve.
Pocit diskrétnosti, intimity i definované záruky řešení přístupu a vybavenosti WC pro mne osobně vysoce převažuje nad neuhlídatelnou pseudointegrací v nezajištěných toaletách sloužících všeobecně veřejnosti. Je-li příležitost a oboustranný zájem, nechť je Euroklíč rozšířen co nejdříve a co nejvíce. Nic totiž pro těžce postiženého člověka nepůsobí víc demotivačně, než nemožnost v běžném čase a na běžném místě uspokojit důstojně elementární fyziologické potřeby. To je má jasná odpověď na otázku zda Euroklíč ano či ne. Chcete snad slyšet podrobné vyprávění o rozsahu lidské nedůstojnosti?


Zdenka Holcmanova

 

Zdenka Holcmanová, prezidentka APM ČR
Pesimisté a skeptici tvrdí, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Toto cynismem zavánějící rčení málem došlo svého naplnění i v případě projektu Euroklíč. Jeho už tak nesnadnou cestu ještě více komplikují nejrůznější rozumbradové, kteří v jeho realizaci vidí diskriminaci zdravých spoluobčanů a neoprávněné zvýhodňování těch, kterým život příroda zkomplikovala. Se zápornými postoji přicházejí také škarohlídi, kterým se nezavděčíte nikdy a ničím. Naštěstí byli projektu naděleni také rozumní a pracovití lidé. Jednou z nich je i prezidentka Asociace podnikatelek a manažerek ČR, paní Zdenka Holcmanová. Od samého začátku projektu nejen fandí a obhajuje jej před negativisty, ale také na jeho přípravě denně tvrdě pracuje. Děkujeme Vám paní Holcmanová.


metrostav

 

 

Rut KolínskáMgr. Rut Kolínská,
prezidentka sítě mateřských center v ČR
Těší mne, že Síť mateřských center může napomoci zrodu Euroklíče. Rodiče s malými dětmi se na cestách dostávají do neřešitelných situací, s potřebami dětí se totiž většinou vůbec nepočítá. A tak věřím tomu, že Euroklíč polidští a zpříjemní cestování s dětmi a naše země se stane o trochu přátelštější rodině.

 

Antonin PokornyAntonín Pokorný, Carclub
Carclub je chráněnou dílnou poskytující informace a zprostředkovatelské služby pro handikapované zaměřuje se na zvyšování mobility zdravotně postižených zajišťování zvýhodněného prodeje osobních aut s komplexní přípravou vozu pomáhá řešit zaměstnanost osobám se zdravotním postižením poradenství a zprostředkování zaměstnání poskytuje firmám a organizacím možnost dlouhodobého pronájmu vozů Škoda s možní uplatnění náhradního plnění full service vlastní síť Regionálních center pomoci a mobility a síť obchodníchcenter. Carclub - pro život bez limitů...Jan Roubíček

Jan Roubíček, majitel firmy JR-GRAFIK a hudebník
Projekt Euroklíč podporuji od samého počátku. Moje firma vypracovala zcela zdarma první materiály a webové stránky, kterými byl projekt prezentován v České republice. Jako hudebník vím, že pomáhat druhým a zvláště lidem se zdravotním postižením je naší povinností, samozřejmostí a běžnou součástí každodenního života. Chci tímto vyzvat všechny, kteří mají možnost jakkoliv podpořit tento projekt, aby tak učinili. Člověk totiž nikdy neví, kdy bude sám pomoc ostatních potřebovat.

 


Michal Havlík

Michal Havlík,
jednatel a ředitel společnosti HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Společnost HAVLÍK OPAL spol. s r.o. byla první obchodní společností, která se stala oficiálním partnerem projektu EUROKLÍČ. Na jeho podpoře a zviditelnění se podílí finančně, materiálně i organizačně.
Pro tuto příležitost byla vydána speciální edice výrobků na podporu projektu EUROKLÍČ. V roce 2007 byl, díky naší společnosti, tento projekt podpořen rovněž na hudebním festivalu ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC 2007 v HLUČÍNĚ, kde byl také slavnostně namontován PRVNÍ eurozámek na veřejném sociálním zařízení na území Moravy.

 

Jan Komárek


Ing. Jan Komárek,
generální ředitel Správy železniční dopravní cesty
Zavedení Euroklíče chápeme jako žádoucí pomoc pro usnadnění cestování našich spoluobčanů se zdravotním postižením po železnici. Rozhodli jsme se tuto akci podpořit a vytvářet podmínky pro rozšíření Euroklíče nejen v rámci nových investičních akcí na železnici, ale také na již dokončených stavbách a ve stávajících prostorách ve správě naší společnosti.


Jiří Kolář


Ing. Jiří Kolář, Ph. D.
, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu České dráhy, a.s.
Euroklíč v prostředí české železnice má jistě velkou šanci na uplatnění a České dráhy se k tomuto projektu hlásí od počátku. V řadě železničních stanic se postupně vytváří podmínky pro lepší přístupnost osobám se zdravotním postižením a mimo jiné se zde objevují univerzální WC a technická zařízení, která pomáhají překovávat výškové rozdíly (výtahy, schodišťové plošiny apod.). V řadě případů jsou tato zařízení mimo běžný dohled zaměstnanců drah a proto jsou uzamčením chráněna před poškozením či neoprávněným zneužitím. V případě potřeby je nutno, někdy velmi komplikovaně, vyhledat asistenci pracovníka železnice, který zařízení odemkne či obslouží. Použití Euroklíče u těchto zařízení je v takovém případě oboustranně přijatelným kompromisem, který majetek chrání a zároveň zpřístupňuje potřebným osobám.

 


Radim Jančura
Ing. Radim Jančura, majitel společnosti STUDENT AGENCY a Orbix
Jazyková a cestovní agentura STUDENT AGENCY považuje, díky svým aktivitám doma i v zahraničí, neomezený pohyb člověka za jednu ze základních lidských svobod.
Projekt EUROKLÍČ není o překážkách společenských ani lidských, ale technických. Podporou celého projektu a instalací EUROKLÍČE v sídle společnosti chceme pomoci zbourat bariéry, které našim zdravotně postiženým spoluobčanům brání v důstojném využití veřejných služeb sociálního a technického charakteru.


Ing. Tomáš Mikšovský

Ing. Tomáš Mikšovský,
ředitel PETROLmedia a šéfredaktor PETROLmagazínu:
Právě pro lidi se sníženou možností pohybu je zejména při cestování autem obzvláště obtížné dostat se co nejpohodlnějí do sociálního zařízení na benzinových pumpách. Naše firma PETROLmedia poskytuje komplexní informační servis v oboru petrochemie, pohonných hmot a čerpacích stanic. Projekt EUROKLÍČ, který získal v roce 2007 prestižní oborové ocenění PETROLawards podporujeme nejen poskytnutím prostoru v oborovém časopisu PETROLmagazín a na petrolejářském serveru PETROL.cz. Kromě přímé pomoci při realizaci projektu je naším cílem přesvědčit všechny provozovatele čerpacích stanic, aby se do projektu zapojili a umožnili ozasení Eurozámků na vstupy do příslušných sociálních prostor všech veřejných stanic v ČR, kterých je více než 3000.

 

Ing. Ivan OttisIng. Ivan Ottis,
předseda představenstva ČAPPO
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolné sdružení firem, které na území ČR podnikají v petrolejářském oboru. Byla založena v roce 1992. Jejím posláním je především ochrana a prosazování oprávněných zájmů členů ČAPPO. Její činnost se řídí stanovami a dalšími interními dokumenty. Asociace po celou dobu své činnosti vystupuje jako Čestná A Profesionální Prestižní Organizace. Členské firmy ČAPPO přijaly vlastní etická pravidla činnosti, ve kterých se zavazují podnikat v souladu s platnými zákony a plnit s rezervou normy a předpisy pro ochranu životního prostředí zdraví a bezpečnost osob a majetku. Etická pravidla zároveň členy zavazují k poskytování služeb a zboží v nadstandardní evropské úrovni. V duchu těchto pravidel, firemní kultury a snaze maximálně pomoci zdravotně postiženým občanům se proto členské firmy, které vlastní sítě veřejných čerpacích stanic, přihlásily k podpoře a realizaci projektu EUROKLÍČ.


Ivan Indráček


Ing. Ivan Indráček, předseda představenstva Společenství čerpacích stanic PHM ČR
Naprostá většina čerpacích stanic již dnes poskytuje plný servis imobilním spoluobčanům - obsluhu při tankování, bezbarierový přístup do prodejny, vybavené toalety. I přesto se k projektu Euroklíč hlásíme, abychom zdůraznili, že pokud je automobil nezbytným doplňkem zajišťujícím mobilitu hendikepovaným, pak čerpací stanice není a nikdy nesmí být překážkou jeho provozu.


Ing. Martin Durčák

Ing. Martin Durčák,
generální ředitel a jednatel společnosti BENZINA, s.r.o.
Jako nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic si dobře uvědomujeme, jak je obtížné pro spoluobčany se sníženou schopností pohybu a orientace pohybovat se po mnohých veřejných prostorech, a proto bychom jim velmi rádi usnadnili alespoň pohyb po čerpacích stanicích Benzina a ulehčili přístup na toalety.
Dnes je v Evropě registrováno více než milion euroklíčů a počet zařízení, kde je lze použít, neustále roste. Naše společnost vyjadřuje projektu Euroklíč bezvýhradnou podporu a udělá maximum pro to, aby se naši spoluobčané se sníženou schopností pohybu a orientace u čerpacích stanic Benzina cítili co nejlépe. Podpora tohoto projektu jde zároveň ruku v ruce s modernizací naší sítě čerpacích stanic, jež probíhá již od roku 2006, a v jejímž rámci pracujeme na soustavném zvyšování úrovně služeb a rozšiřování sortimentu zboží.


Tomas Zikmund


Mgr. Tomáš Zikmund, ředitel personální a marketingu společnosti ČEPRO, a. s.,
která provozuje síť čerpacích stanic EuroOil.
Jsme rádi, že se můžeme zapojit do projektu Euroklíč. Každé sebemenší usnadnění života našim handicapovaným spoluobčanům má nevyčíslitelný význam, použití eurozámků u sociálních zařízení na čerpacích stanici jim zjednoduší a zpříjemní cestování. Obsluhující personál je samozřejmě připraven poskytnout asistenci, ale v momentě, kdy je plně pracovně vytížen, se nedá vyloučit nežádoucí zdržení.
Hodláme i nadále vyvíjet maximální spolupráci při uskutečňování podobných smysluplných projektů.papoil


Lukáš Kopecký, obchodní ředitel PAP OIL čerpací stanice, s r.o.
Společnost PAP OIL čerpací stanice se velice ráda připojí k projektu Euroklíč. Nejen proto, že tím usnadní cestování zdravotně postižených osob, ale také proto, že se maximálně snaží o bezbariérové přístupy do sítě čerpacích stanic PAP OIL po celé ČR. Naše společnost doufá, že se podaří tento projekt v České republice rozvinout co nejrychleji a v co nejširším možném měřítku, neboť právě takovéto projekty potřebují podporu nás všech. Naše společnost chce ukázat svým vstřícným přístupem k tomuto projektu jeho smysluplnost a potřebnost, už proto, že tento projekt pomůže zvýšit pocit svobody a důstojnosti osob se zdravotním postižením a usnadní jim možnost cestování po krásách naší vlasti.


Mgr. Anna Benešová

Mgr. Anna Benešová,
zakladatelka o.p.s. Metropolitní univerzita Praha
Metropolitní univerzita Praha patří s více jak 2 600 studenty mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Do projektu Euroklíč se zapojuje jako instituce, která již 6 let realizuje u nás ojedinělý program „Škola bez bariér“ zaměřený na vysokoškolské studium zdravotně postižených. V současnosti jich na Metropolitní univerzitě Praha studuje 52 - bezplatně v bakalářském nebo magisterském stupni studia ve třech pražských budovách, které mají kompletní zařízení a vybavení pro bezbariérový přístup včetně výtahů, plošin a sociálního zařízení. Euroklíč by značně zjednodušil využití všech těchto prostor a pomůcek. Vzhledem k tomu, že univerzita rozšiřuje program studia zdravotně postižených i do studijních středisek v Plzni a Hradci Králové, bude počet zámků na univerzitě otevíratelných Euroklíčem i nadále růst. Za velmi důležitý přínos univerzity považujeme i fakt, že do přípravných prací, realizace a propagace projektu budou zapojeni i samotní studenti se zdravotním postižením působící na Metropolitní univerzitě Praha.


Vladimír Kothera


Bc. Vladimír Kothera, MBA,
generální ředitel zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE
Do projektu Euroklíč jsme se zapojili mezi prvními, protože si uvědomujeme jeho potřebnost pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace, z nichž mnozí patří k našim klientům. Naše zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE má celorepublikovou působnost s více než čtyřiceti kontaktními místy. Ředitelství a sídlo divize Čechy jsou v Kladně a sídlo divize Morava je v Olomouci. V současné době máme cca 350 tis. pojištěnců. Naše zdravotní pojišťovna získala v září 2002 certifikát jakosti a stala se tak první zdravotní pojišťovnou v ČR, certifikovanou podle ISO. Více informací získáte na našich webových stránkách www.zpma.cz.

 


vitalitasVitalitas pojišťovna, a.s. je moderní, procesně a klientsky orientovaná společnost, jejíž klíčové aktivity jsou certifikovány podle ISO 9001:2000. Je aktivní v oblasti neživotního pojištění / komplexního pojištění osob a poskytuje vysoce kvalitní služby zejména pojištěncům partnerských zdravotních pojišťoven OZP, ZP M-A a  ZPŠ, a to za velmi výhodných podmínek.. Komplexní portfolio vlastních produktů je průběžně doplňováno o moderní druhy cestovního, úrazového a komerčního zdravotního pojištění. Proto se také daří naplnit motto společnosti ´´Vitalitas. Jistota pro Vaše zdraví.´´ Nad rámec pojišťovacích aktivit se podílí na řadě sponzorských projektů a akcí, zajišťuje podporu handicapovaným sportovcům aj. Proto také podpořila projekt EUROKLÍČ, který usnadní cestování i lidem s omezenou možností pohybu.


Zdeněk Juračka

Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR jako vrcholové, nezávislé a zájmové sdružení reprezentuje svazy, asociace, velké obchodní řetězce, spotřební družstva, obchodní aliance, franchisingové sítě, ale i malé a střední firmy sektoru obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb. Je sociálním partnerem pro obchod a cestovní ruch a členem zaměstnavatelské delegace v tripartitě. Přímo, nebo prostřednictvím svých členů, je součástí řady evropských profesních organizací. Svaz podporoval projekt Euroklíč od samého počátku a i jeho členové se připojili se snahou zpříjemnit a usnadnit život svým handicapovaným zákazníkům.

globus


Společnost GLOBUS ČR, k. s.
, se připojuje k projektu Euroklíč, protože provozuje v České republice síť hypermarketů GLOBUS a hoby prodejen Baumarkt a chce vyjít maximálně vstříc i svým zákazníkům s omezenou schopností pohybu a orientace. Hypermarkety GLOBUS nabízejí zákazníkům kompletní sortiment potravinářských i nepotravinářských výrobků prověřené kvality za co nejnižší ceny. V hypermarketech GLOBUS najdou zákazníci přibližně 15 000 druhů zboží v sortimentu potravin a 45 000 druhů zboží nepotravinářského, od elektroniky, přes textil, domácí potřeby, hračky, papír až po CD, sportovní potřeby či autodoplňky. V Baumarktech je možné vybírat z nabídky 30 000 druhů výrobků pro kutily, zahrádkáře a pro domácnost. GLOBUS ČR, k.s. klade důraz především na široký sortiment a  čerstvost nabízených produktů. Specialitou hypermarketů GLOBUS je proto také vlastní uzenářská výroba a pekárna se širokou nabídkou denně čerstvých výrobků. Každý hypermarket má také vlastní restauraci a  benzinovou pumpu s mycí linkou a dalším příslušenstvím.


Ing. Jiří Šulc

Ing. Jiří Šulc,
jednatel společnosti bauMax
Jakmile jsme se dozvěděli o projektu Euroklíč, rozhodli jsme se, že i my se chceme na tomto projektu podílet. Ani naší firmě, tak jako určitě i mnohým jiným, není lhostejný osud lidí, kteří bohužel neměli to štěstí a nedostali do vínku to nejcennější – zdraví. Právě proto už několik let spolupracujeme s různými organizacemi a sdruženími zabývajícími se postiženými lidmi a v rámci našich možností se snažíme podporovat jejich kreativitu, další rozvoj a lehčí adaptaci mezi nás ostatní. Na základě této dlouhodobé spolupráce víme, s jakými problémy se tito lidé denně setkávají, jak náročné mohou být mnohokrát činnosti pro nás tak jednoduché a samozřejmé. Věříme, že i díky tomuto projektu bude život handikapovaných lidí kolem nás o trochu příjemnější, a proto jsme velmi rádi, že i my můžeme být při tom.


Eva Williams

Eva Williams,
Členka představenstva a ředitelka oddělení pro právní a vnější vztahy, Tesco Stores ČR a.s.
V naší společnosti se dlouhodobě věnujeme pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují, včetně handicapovaných spoluobčanů. Proto s nadšením podporujeme zavedení systému Euroklíč, projektu, který pomůže našim zákazníkům se zdravotním postižením. Chceme tuto akci podpořit, jak v nově otevíraných obchodech, tak v již dokončených, kde provedeme potřebné úpravy. Zdánlivě jednoduché řešení může znamenat pro jednotlivce veliký rozdíl. Vždyť jak se říká, každá maličkost pomáhá.

 Síť prodejen Albert
Jan van Dam, generální ředitel společnosti Ahold Czech Republic, provozovatele sítě obchodů Albert
V prodejnách Albert děláme vše pro zákazníka. Z tohoto důvodu se snažíme reagovat i na poptávku zákazníků se specifickými potřebami. Zapojení do projektu Euroklíč je logickým rozhodnutím v rámci zvýšení komfortu služeb pro tyto zákazníky. Mezi přednosti projektu Euroklíč patří větší diskrétnost pro zákazníky – nemusí žádat o klíč k toaletám u infokoutků apod. Zajištěn je také větší hygienický komfort a dostupnost upravených toalet výlučně pro zákazníky se speciálními potřebami.
Je výborné, že projekty jako Euroklíč, podporující samostatnost a nezávislost tělesně postižených lidí, existují, a jsem velmi rád, že obchody Albert jsou partnerem.Ing. Pavel Hlinka

Ing. Pavel Hlinka,
prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky
Pohostinství nespočívá pouze v přivítání hosta pod naši střechu a nabídnutí chutné krmě, ale především je to vcítění se do jeho potřeb a pocitů. Je více než samozřejmé, že součástí této filozofie tedy musí být také maximální snaha zpříjemnit a usnadnit návštěvu našich restaurací, hotelů a penzionů také handicapovaným hostům. Naše asociace, jako reprezentant provozovatelů restaurací a ubytovacích zařízení vítá tuto dobrou myšlenku a bude nám ctí projekt podporovat.


Vlastislav Šos

Vlastislav Šos,
generální ředitel, Olympik Holding a.s.
K projektu Euroklíč jsme se jako skupina hotelů Olympik okamžitě připojily, protože naším základním předmětem činnosti je poskytování širokého spektra služeb spojených s cestovním ruchem. V hotelech samozřejmě disponujeme pokoji pro zdravotně postižené, vstupy do hotelů jsou řešeny bezbariérově. Bohužel se stává, že mnohdy naši klienti s omezenou možností pohybu se dotazují, jak si naplánovat své poznávací trasy /po Praze nebo i celé ČR/, aby neměli problémy se sháněním WC apod. Myslím si, že projekt „Euroklíč“ nám i našim klientům výrazně usnadní řešení tohoto problému a že povede k vyšší spokojenosti a zlepší celkový dojem z pobytu v Praze a České republice.


 

Hotel Na Ostrově v Berouně a jeho provozovatel společnost DYNATEL, spol. s r.o. se velmi rádi zapojí do projektu Euroklíč. Věříme, že se tím ještě více přiblížíme občanům, pro které je tento projekt připraven a budeme jim nabízet všechny služby na maximální možné úrovni – ubytování, konference, restaurační služby, oslavy, setkání aj. v příjemném bezbarierovém prostředí v klidné a zelené části centra Berouna.

 

 

Guillermo Olivares


Guillermo Olivares, ředitel hotelu President Praha
Každoročně dostáváme mnoho žádostí o finanční podporu různých projektů. Projekt Euroklíč považujeme za výbornou myšlenku, která si jistě zaslouží pozornost nás všech. Rozhodli jsme se jej podpořit, protože je nám velmi blízká. V našem oboru jsme v každodenním kontaktu s lidmi na cestách a uvědomujeme si, jak je důležité poskytnout jim co nejlepší podmínky během pobytu mimo jejich domovy. Pro pocit maximálního pohodlí je velice důležité zajistit našim hostům základní potřeby, k nimž snadná přístupnost sociálních a jiných zařízení bezesporu patří.Vu Dang Khoa

Vu Dang Khoa, jednatel společnosti Velta Plus EU, s.r.o., Karlovy Vary
Hlavní činností naší společnosti je výroba a distribuce čaje, tabáku a tabákových výrobků. Projekt EUROKLÍČ vidíme jako velice významný a přínosný počin, protože si rovněž uvědomujeme, že by mělo být samozřejmostí, alespoň v tomto směru, ulehčit a zkvalitnit život lidem, kteří se potýkají s handicapem snížené pohyblivosti.


KNIHOVNA MĚSTA MLADÁ BOLESLAV je veřejná univerzální knihovna s více než stoletou historií. Poskytuje absenční a prezenční služby včetně veřejného internetu. Součástí jejího fondu jsou i zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké. Mimo to pořádá setkání s autory knih a dalšími zajímavými osobnostmi – např. cestovateli, publicisty atp. Je pověřena i výkonem regionální funkce. Od roku 1994 sídlí v objektu postaveném pro její účely – budova je bezbariérová. Knihovna se zapojuje do aktivit na podporu zdravotně nebo společensky znevýhodněných občanů. Tak ve svých prostorách uspořádala m.j. ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti sbírkovou akci „ Pomozte dětem“, nebo sbírku pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých k získání finančních prostředků na výcvik vodících psů. Také proto má zájem o podporu projektu EUROKLÍČ.


Václav Exner

Václav Exner,
prokurista společnosti BELFOR Czechia, spol. s r.o.
Problémy s pohybem a základními potřebami postižených občanů, ale i seniorů a například i maminek s dětmi by se samozřejmě měly řešit a ne je přehlížet. Spousta z nás je možná toho názoru, že „mě osobně se nic špatného stát nemůže“. Ale opak je pravdou a člověk opravdu nikdy neví, kdy bude odkázán na pomoc ostatních. Velice nás potěšilo, že společnost BELFOR Czechia byla přizvána k  tomuto projektu a to ze dvou důvodů. V první řadě je cílem tohoto projektu působit nejen lokálně, ale i v celosvětovém měřítku. Druhým důvodem je fakt, že naši klienti, tak jako i klienti projektu „Euroklíč“ se často dostávají do velmi těžkých až neřešitelných situací. V těchto situacích se snažíme nabídnout postiženým pomocnou ruku při řešení problémů se škodami způsobenými ohněm, vodou či jakoukoli přírodní katastrofou. Proto bychom rádi nabídli pomoc lidem, kterých se týká projekt „Euroklíč“ a jsou odkázáni na pomoc okolí. Všem zainteresovaným v tomto projektu držíme palce a přejeme, ať bez „bloudění“ konečně dojdou k vytouženému cíli. Informace o činnosti naší společnosti naleznete na webových stránkách www.cz.belfor.com nebo na bezplatné infolince 800 235 367, která funguje 24 hodin denně.


Milan Langer

Mgr. Milan Langer, předseda Krajské rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje
Myšlenku Euroklíče považuji za správnou a usiluji o její rozšíření v rámci celé ČR. Výhodou je bezesporu skutečnost, že se člověk nemusí, mnohdy ponižujícím způsobem, ptát na klíče někde ve frontě u pokladny nebo na recepci, WC je dostupné rychle a většinou je také dostatečně čisté. Na rozdíl od případů, kdy zůstává trvale odemčeno. Za důležité však považuji, aby i v případě, že bude WC vybaveno eurozámkem, měla klíč k dispozici také dostupná osoba z personálu objektu. To je důležité pro ty případy, kdy člověk s postižením ještě euroklíč nemá, nebo ho zapomněl či ztratil. Také vím , že tyto kabiny často využívají maminky k přebalování dětí. Sám jsem si euroklíč opatřil, ale zatím jsem ho použil pouze při zahraničních cestách.


Eva KacanuMgr. Eva Kacanu, reprezentantka a paraolypijská medailistka, mistryně světa v atletice na vozíku a předsedkyně oddílu zdravotně postižených sportovců - Atletický klub Olomouc
Jsem již několik let reprezentatka ČR v atletice na vozíku a také předsedkyně oddílu pro osoby se zdravotním postižením při Atletickém klubu Olomouc. Náš stadion je bezbarierový a velmi dobře dostupný v cenrtu města a tak by bylo fajn, aby toaleta a i plošina byla opatřena timto klíčem a stala se tak lehce dostupná vozíčkářům, kteří přijíždějí na stadion za účelem účasti na závodech popřípadě jako diváci. Zároveň jsem také členkou Občanského sdružení atletika vozíčkářů, které se stará o naší přípravu na vrcholové soutěže u nás a také v zahraničí což znamená velké cestování a né vždy je záchod pro vozíčkáře v takovém stavu aby se dal použít, někdy není možné sehnat klíč , což znamená pro vozíčkáře velkou nepříjemnost. Někdy dokonce na toaletách přespavají bezdomovci a tak je toaleta stále obsazená nebo pro jistotu uzamčená a nikdo neví kdo má klíč! Má osobní zkušenost z ledna z letiště Praha, terminál 2 - ani jeden ze 4 záchodů pro tělesně postižené nebylo možné použít. Jelikož nevlastním auto, tak běžně a hlavně často cestují veřejnými dopravními prostředky ( vlak, bus atp) a tak využívám výtahy, plošiny. Někdy je problém sehnat kompetentní osobu pro obsluhu plošiny, někdy zase je výtah používán jako toaleta a tak cesta v něm je hodně nepříjemná až neúnosná. A proto projekt Euroklíč považuji za velice přínosný a důležitý, aby byla zajištěna dostupnost, čistota a funkčnost.
PŘÍBĚH VOZÍČKÁŘE

příběh vozíčkáře

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámků
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:Euroklíčenka
:

:Kontakt


: