euroklic
 

 

 

NÁRODNÍ RADA OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR

Mgr. Václav Krása
předseda

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel: 266 753 421
e-mail: v.krasa@nrzp.cz
www.nrzp.cz

Vaclav Krasa

 

institut

Evropský institut
pro udržitelný rozvoj o. s.

Mgr. Pavel Hříbek

Sokolovská 615/138
186 00 Praha 8
tel.: 777 809 033
pavel.hribek@evropskyinstitut.com

pavel hříbek

 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámků
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:Euroklíčenka
:

:Kontakt


: