euroklic
 

 

Jak získat Eurozámek?

1) NRZP ČR se snaží, aby co nejvíce provozovatelů veřejně přístupných objektů obdrželo dotované Eurozámky v rámci projektů zdarma. Ne vždy je však možné uspokojit všechny zájemce, protože musíme respektovat jednotlivá dotační pravidla, která se postupně mění a aktualizují.

Kdo může dotovaný Eurozámek získat?
Každý provozovatel veřejně přístupného objektu, který slouží veřejnosti a nachází se na území ČR.

Kde je možnédotovaný Eurozámek získat?
Dotovaný Eurozámek je možné získat zdarma v rámci projektů NRZP ČR.

Každé místo osazené Eurozámkem bude zavedeno do veřejně přístupné elektronické databáze objektů přátelských pro lidi s omezenou schopností pohybu, s výhledem na budoucí využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů.

Přihlašovací formuláře do projektu Euroklíč, které slouží jako podklady pro získání dotovaného Eurozámku

- Příslib o spolupráci v rámci projektu Euroklíč
- Příloha k příslibu o spolupráci v rámci projektu Euroklíč

- Jak změřit Eurozámek?

2) V případě, že není možné obdržet dotovaný Eurozámek, je možné jej zakoupit.

Kdo si může Eurozámek zakoupit?
Každý provozovatel veřejně přístupného objektu, který slouží veřejnosti a nachází se na území ČR.

Kde je možné Eurozámek zakoupit?
kontakt: www.helo.cz 

Každé místo osazené Eurozámkem bude zavedeno do veřejně přístupné elektronické databáze objektů přátelských pro lidi s omezenou schopností pohybu s výhledem na budoucí využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů.

 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:Euroklíčenka
:

:Kontakt


: