obrazek euroklic
 

 

TECHNIK S VELKÝM SRDCEM

Martin DederichsNa otázku, jak vznikla myšlenka jednotného evropského klíče, vypráví její autor Martin Dederichs následující příběh: „Jednou v noci jsem zastavil u čerpací stanice a po chvíli si všiml starší dámy na invalidním vozíku. Vypadala bezradně. Opakovaně se snažila otevřít toaletu pro vozíčkáře, ale ta byla nedobytně uzamčená. Se zoufalým výrazem vzhlížela směrem k obleženému pokladnímu pultu a snažila se upoutat pozornost. Bezvýsledně. Až po několika nekonečných minutách se dočkala pozornosti. Na otázku, zda potřebuje klíč od toalety, však krátce a s trpkým úsměvem odpověděla: „Děkuji, už ne.“ „Prožitou noční scénu“, pokračuje M. Dederichs, „jsem pojal jako výzvu. Osobní výzvu mně jako technikovi, abych pomohl lidem se zdravotním postižením. Tu noc se v mé hlavě zrodila myšlenka euroklíče."

OD HISTORIE K BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
Euroklíč a zámkové systémy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Historie projektu pro osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace zvaného „Euroklíč“ je více než dvacetiletá. V roce 1986 přišlo ředitelství německých dálnic s prosbou o pomoc při zajištění jednotného přístupu na sociální zařízení pro osoby se zdravotním postižením u dálničních odpočívadel a čerpacích stanic. Denně totiž docházelo k situacím, kdy byli tito lidé bezradní a museli se potýkat s překážkami, které jim ztěžovaly život.
Zkušenost stále jasněji ukazovala, že bezbariérová sociální zařízení nemohou být volně přístupná všem, neboť se pak stávají téměř nepoužitelnými, ať už z důvodu znečištění, vandalismu
či jejich využívání k jiným účelům (narkomany, bezdomovci, prostitutkami…).
Důsledným uzamčením sociálních zařízení se však situace nevyřešila, ale dále zkomplikovala. Některá sociální zařízení se stala krátkodobě (zaneprázdněná obsluha), jiná dlouhodobě nebo i zcela nepřístupnými. Klíč byl u pověřeného pracovníka, který byl nedosažitelný; na zvonek určený k přivolání obsluhy nikdo nereagoval. A tato nedobytná zařízení se začala využívat k jiným účelům, většinou jako skladiště.
Výsledkem spolupráce ředitelství dálnic s klubem pro osoby se zdravotním postižením CBF byl univerzální klíč a speciální zámkový systém.
Letos je v Evropě registrováno přes 1.000.000 vydaných euroklíčů, umožňujících přístup na přibližně 100.000 sociálních
a technických kompenzačních zařízení. Počet roste velmi rychle
v závislosti na poptávce z řad uživatelů. Miliony spoluobčanů se sníženou schopností pohybu a orientace po celé Evropě žijí plnohodnotným životem, cestují autem i veřejnou dopravou do zaměstnání, za sportem, za kulturou, chodí vyřizovat své záležitosti na úřady a v neposlední řadě cestují letadlem, lodí, vlakem či autem na dovolenou. Cílem mezinárodního projektu „Euroklíč“ je vytvoření sítě jednotně přístupných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých
a schodišťových plošin) a vypracování dostupné databáze.
Vytvoření této sítě je důležité i z pohledu rozvoje cestovního ruchu. Německý klub CBF vydává, pravidelně aktualizuje
a distribuuje publikaci „Der Locus“, mezinárodní seznam objektů osazených eurozámkem. Tato publikace spolu s dalšími, určenými přímo k tipům na cestování, slouží jako návod pro plánování tras
a ve významné míře ovlivňuje volbu cílových destinací pro statisíce lidí se zdravotním postižením. Převedeno na konkrétní příklad: Norský turista cestující autem z Osla přes Kodaň, Berlín, Prahu a Vídeň do cílové destinace v Římě, má (nebo by měl mít) cestou možnost každých 20-30 minut použít a svým euroklíčem odemknout veřejně přístupná sociální zařízení ve všech tranzitních zemích, žel zatím s některými výjimkami, včetně České republiky.
Euroklíč - maličkost, která dokáže zásadním způsobem pozitivně ovlivnit každodenní život našich spoluobčanů, kamarádů a přátel se sníženou schopností pohybu a orientace a odstranit významnou bariéru v jejich životě.

 

ceny

Vysoce uznávaná společnost PETROLmedia udělila v rámci prestižní soutěže PETROLawards 2007 Evropskému institutu pro udržitelný rozvoj o.s.
a projektu EUROKLÍČ hned dvě ocenění za NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007 v kategorii: vybavení čerpacích stanic. EUROKLÍČ zvítězil jak na základě veřejného hlasování, tak na základě hodnocení odborné komise.

 

Autor myšlenky Euroklíče Martin Dederichs ocenil Václava Krásu, předsedu NRZP ČR a Pavla Hříbka, předsedu EIPUR zlatým Euroklíčem za implementaci projektu Euroklíč na území České republiky.


 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámků
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:Euroklíčenka
:

:Kontakt


: