euroklic
 

 

EUROKLÍČ VE SVĚTĚ
Počty klíčů a zámků dodaných do následujících zemí

první údaj značí počet zámků, druhý počet počet klíčů

Německo - 64.500, 861.000
USA - 350, 130 000
Švýcarsko - 12.500, 95.000
Rakousko 11.000, 87.500
Itálie, Malta, Lichtenštejnsko - 4.500, 10.500
Nizozemí, Belgie, Lucembursko - 6.500, 21.000
Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko - 6.000, 16.500
Francie, Španělsko, Portugalsko - 4.500, 8.500
Velká Británie, Irsko - 500, 2.500
Turecko - 50, 1.000
Rumunsko, Bulharsko - 350, 500
Česká Republika - 300, 4200

Seznam zemí, které v krátké době k systému „EUROKLÍČ„ přistoupí: Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Řecko, Slovinsko

Webové stránky Euroklíče na Slovensku:
www.eurokluc.sk

Seznam míst s eurozámky v Rakousku - na stránce:
http://www.oear.or.at/startseite/barrierefrei-leben/mobilitat-und-verkehr/euro-key/euro-key/Euro-key_Standortliste.pdf

a
ve Švýcarsku:
http://www.proinfirmis.ch/de/subseiten/eurokey-benutzer/anlagenverzeichnis/schweiz.html,

hledá se podle kantonů, příp. adres.

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery

:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámků
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:

:Kontakt


: