euroklic
 

 

Záštitu projektu Euroklíč
poskytla Asociace krajů ČR


Mgr. Michal Hašek
předseda Asociace krajů ČR
a hejtman Jihomoravského kraje

Asociace krajů ČR se při své činnosti setkává s mnoha žádostmi o podporu nejrůznějších projektů a při jejich udělování vždy zohledňuje jejich přínos pro kraje. Podporuje ty aktivity, které život v krajích pomáhají zlepšit.

Projekt Euroklíč vychází z myšlenky integrace všech osob do společnosti a jeho rozšíření na území České republiky, o něž se snaží Národní rada osob se zdravotním postižením, dává našim občanům šanci zapojit se do aktivního života.

Pro nás, kteří se s bariérami v životě setkáváme méně než osoby handicapované, je někdy těžké si uvědomit, jak velkou překážkou mohou být pro jiné lidi úkony, jimž často ani nevěnujeme pozornost. Avšak kdykoliv se s nějakým omezením setkáme, pocítíme obdiv k lidem, kteří s nimi denně dokážou bojovat. A proto máme-li možnost v našich krajích přispět k odstranění překážek, což chápeme jako jednu z podmínek důstojného a plnohodnotného života, rádi tuto vizi podpoříme.

Je mi proto ctí udělit jménem Asociace krajů ČR záštitu projektu Euroklíč, který podává pomocnou ruku a myšlenku odstranění bariér konkrétně realizuje.

zastita

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámků
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:

:Euroklíčenka

:Kontakt


: