euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

TISKOVÁ ZPRÁVA
město Český Krumlov
Datum: 17. července 2009

Zpracoval/a: Jitka Augustinová
Revize: Ingrid Pechová

Město nakoupí euroklíče pro své občany
Radní města v pondělí schválili pořízení euroklíčů pro zdravotně postižené občany města Český Krumlov. Smyslem instalace jednotných eurozámků je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. V Českém Krumlově jsou eurozámky opatřeny veřejné WC v Horní ulici a na parkovištích P1 v Jelení zahradě, P2 v Pivovarské ulici Pod poštou a P3 v Linecké ulici v Městském parku. Město nakoupí zhruba 100 kusů euroklíčů za celkovou cenu 35 700 Kč, zhruba třetinu nákladů bude hradit dceřiná společnost města Českokrumlovský rozvojový fond.
„Město Český Krumlov se rozhodlo pomoci tělesně postiženým občanům a bude zdarma distribuovat euroklíče držitelům průkazů ZTP/P. Předpokládám, že by to mohlo být již v průběhu měsíce srpna,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ingrid Pechová.
Podmínkami pro bezplatné získání euroklíče od města Český Krumlov je trvalé bydliště ve městě Český Krumlov, předložení průkazu ZTP/P a občanského průkazu, vyplnění evidenční karty a prohlášení. Žádosti bude přijímat odbor Sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici. Případné dotazy zodpoví Zdeňka Pavlyková, telefon 380 766 404 nebo Ingrid Pechová, telefon 380 766 400.
Během hlavní turistické sezóny je euroklíč v pracovní době zapůjčován u obsluhy WC. Euroklíče je možné zapůjčit si také v Infocentru, a to proti vratné záloze (500 Kč).
V současné době si držitel průkazu ZTP nebo průkazu  ZTP/P, který má trvalé bydliště na území České republiky může euroklíč zakoupit přes Národní radu osob se zdravotním postižením (www.nrzp.cz). Podle sdělení Národní raby by se do budoucna měly dotované euroklíče v rámci projektu začít distribuovat zdarma a to postupně v jednotlivých krajích České republiky, časový horizont však nelze přesně stanovit.
Další  informace ohledně euroklíčů lze získat na stránkách www.euroklic.cz., nebo www.eurokeycz.com

Neváhejte mne kontaktovat v případě zájmu o dodatečné informace nebo ilustrační či aktuální fotografie. Průběžně aktualizované informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan 

Mgr. Jitka Augustinová
tisková mluvčí

město Český Krumlov
kancelář starosty
náměstí Svornosti 1
Český Krumlov
E-mail jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz
Tel: +420 380 766 121
GSM  +420 602 491 448


 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt