euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

Josef Novotny

PaedDr. Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje
Vážení čtenáři,
O Karlovarském kraji slýcháme v souvislosti se sociální problematikou většinou samá negativa. Ve statistických tabulkách se náš region objevuje na posledních místech v mnoha ukazatelích, ať už se jedná o vzdělání, výši mezd, či nezaměstnanost. Proto nás velmi těší, že se můžeme přihlásit k projektu Euroklíč. Tento celoevropský projekt posune občany se zdravotním postižením  opět o  kus dál v začleňování do běžného života. V tomto případě se jedná o krok velmi významný, díky němuž získají hendikepovaní spoluobčané větší samostatnost, nezávislost  i sebedůvěru. Ve chvíli, kdy  se v našem regionu Euroklíčem otevřou první dveře osazené Eurozámkem a zpřístupní se místa, jejíchž dostupnost by měla být pro postižené lidi samozřejmostí, zařadí se Karlovarský kraj k 22 evropským státům, kde tento systém již mnoho let funguje.


Miloslav Cermak

Miloslav Čermák,
náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
Milí přátelé,
Na obálce této publikace jste si mohli přečíst motto „Lázně bez bariér,“. Databáze míst osazených Euroklíčem má významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu a významně přispěje k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajích v ČR. Pro náš region je projekt Euroklíč důležitý už proto, že  naše lázeńská města vracejí lidem zdraví. Léčit se k nám jezdí maminky s dětmi,  lidé s nemocemi pohybového ústrojí i senioři, pro které není snadný přístup  k výtahům, schodišťovým plošinám umývárnám a sociálním zařízením vždy samozřejmostí. V současné době je v Karlovarském kraji potřeba zkompletovat síť vhodných objektů a vyhledat partnery, kteří  zámky nainstalují. V budoucnu by Euroklíče mohly používat v ČR až statisíce osob. Zařízení budou přístupná i vlastníkům klíčů ze zahraničí.

 

HISTORIEpavel

JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
Vážení čtenáři,
Jsem rád, že se Karlovarský kraj jako jeden z prvních připojil k celoevropskému projektu Euroklíč. Díky tomuto projektu se budou moci i v našem regionu zdravotně postižení lidé, dostat pomocí vlastního speciálního klíče do výtahů, na plošiny či na toalety u čerpacích stanic nebo v supermarketech, kde jsou tato zařízení uzamčena před vandaly. Po dohodě se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením jsme do přípravy projektu vložili půl milionu korun. Klíč k veřejným kompenzačním zařízením budou mít osoby s průkazkou ZTP a ZTP/P, což je v kraji zhruba 9 tisíc lidí. Klíč by do budoucna mohly vlastnit i matky s dětmi do tří let. Karlovarský kraj je regionem lázeňství. Naše léčivé prameny vrací lidem zdraví. Proto doufám, že se do tohoto projektu zapojí co nejvíce firem, aby k nám našli cestu i tělesně postižení lázeňští hosté či turisté


volavkova


Mgr. Ellen Volavková,
radní kraje pro oblast sociálních věcí
Milí přátelé,
Není pochyb, že projekt „Euroklíč“ odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. V zahraničí má databáze významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu a významně přispěje k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajích v ČR. V současné době je v Karlovarském kraji potřeba zkompletovat síť vhodných objektů a vyhledat partnery, kteří zámky nainstalují. Výroba a montáž unifikovaných zámků včetně distribuce klíčů přijde kraj na 12 milionů korun, které budou hrazeny z projektů v oblasti sociálních věcí. Klíče budou majitelům průkazů o zdravotním postižení předávat sociální odbory měst Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Kraslice, Sokolov, Karlovy Vary a Ostrov. V budoucnu by euroklíče mohlo používat v ČR až 50 tisíc osob se zdravotním postižením. Zařízení budou přístupná i vlastníkům klíčů ze zahraničí.

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt