euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

Workshop o projektu Euroklíč v Karlovarském kraji

Zástupcům zdravotně postižených, seniorů a mateřských center byl určen seminář o projektu Euroklíč, který se konal 10. listopadu v krajské knihovně.

Systém Euroklíč je celoevropský projekt, který umožňuje zdravotně postiženým lidem, aby se dostali pomocí vlastního speciálního klíče do všech veřejně přístupných objektů, například na úřady, do školských, zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, nádraží, obchodních center či čerpacích stanic.
V těchto objektech budou problematická místa z hlediska dostupnosti ( především výtahy, svislé a schodišťové plošiny, ale i WC a umývárny) osazena Eurozámkem. Zdravotně postižení, senioři či rodiče s dětmi do tří let pak dostanou univerzální klíč, který jim umožní snadný přístup a využití těchto zařízení.
V první polovině příštího roku budou Eurozámky osazeny na veřejně dostupných místech jako jsou například čerpací stanice, či nadnárodní obchodní řetězce. Pak budou jednotlivým organizacím sdružujícím hendikepované občany distribuovány Euroklíče. „ Euroklíč je jednou z nových věcí, která má zdravotně postiženým zlepšit život“, uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postiženým Václav Krása, který v diskusi zároveň přítomným vysvětloval podrobnosti k novému zákonu o sociálních službách.

Po dohodě se zástupci  Národní rady osob se zdravotním postižením se do projektu zapojí také Karlovarský kraj a do jeho přípravy vloží 500 tisíc korun. „Klíč k veřejným kompenzačním zařízením  budou mít osoby s průkazkou ZTP a ZTP/P, což je v kraji zhruba 9 tisíc lidí,“ upřesnil předseda správní rady Evropského institutu pro udržitelný rozvoj Pavel Hříbek. Projekt počítá s tím, že by klíč by do budoucna mohly vlastnit i matky s dětmi do tří let, které je získají v síti Mateřských center
„Maminkám, které projeví zájem, budou "Euroklíče" zdarma dlouhodobě zapůjčovány od narození do tří let věku dítěte prostřednictvím sítě Mateřských center. Kolik "Euroklíčů" Síť Mateřských center dlouhodobému zapůjčování dostane, bude vycházet z aktuálních statistik,“ vysvětluje ředitelka sítě Mateřských center Rút Kolínská. Do projektu Euroklíč je v současnosti zapojeno 22 evropských států, kde systém funguje řadu let.  V České republice probíhá  pilotní ověřování ve Středočeském kraji, k projektu se kromě Karlovarského kraje přihlásil ještě Královéhradecký, Pardubický Moravskoslezský a Plzeňský a Zlínský kraj. 

Tisková zpráva Krajského
úřadu Karlovarského kraje*

Nové vedení Karlovarského kraje pokračuje v realizaci projektu Euroklíč

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a jeho náměstek pro oblast
sociálních věcí Miloslav Čermák jednali se zástupci projektu Euroklíč a
starosty měst, která se chtějí do projektu zapojit. Nositelem a
realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

"Jsme velmi rádi, že se nové vedení Karlovarského kraje k projektu
Euroklíč tak rychle a operativně přihlásilo," řekl předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením Václav Krása.

O vybudování sociálních zařízení s Eurozámkem projevily zájem Karlovy
Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Aš a Skalná. "Tento dílčí projekt
za zhruba 26 milionů korun by měl být financován z ROPu," uvedl hejtman
Josef Novotný. Města a obce musí definitivně svou účast potvrdit v
průběhu příštího týdne. "Projekt musíme podat do 22. ledna 2009. Pokud
uspějeme, měl by se realizovat ve druhé polovině příštího roku," dodal
náměstek Miloslav Čermák

Systém Euroklíč je celoevropský projekt, který umožňuje zdravotně
postiženým lidem, aby se dostali pomocí vlastního speciálního klíče do
všech veřejně přístupných objektů, například na úřady, do školských,
zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, nádraží, obchodních
center či čerpacích stanic.

V těchto objektech budou problematická místa z hlediska dostupnosti (
především výtahy, svislé a schodišťové plošiny, ale i WC a umývárny)
osazena Eurozámkem. Zdravotně postižení, senioři či rodiče s dětmi do
tří let pak dostanou univerzální klíč, který jim umožní snadný přístup a
využití těchto zařízení.

Do projektu Euroklíč je v současnosti zapojeno 22 evropských států, kde
systém funguje řadu let. V České republice probíhá pilotní ověřování ve
Středočeském kraji, k projektu se kromě Karlovarského kraje přihlásil
ještě Královéhradecký, Pardubický Moravskoslezský a Plzeňský a Zlínský kraj.

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje
Projekt Euroklíč v Karlovarském kraji
Systém Euroklíč je celoevropský projekt, který umožňuje zdravotně postiženým lidem, aby se dostali pomocí vlastního speciálního klíče do všech veřejně přístupných objektů, například na úřady, do školských, zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, nádraží, obchodních center či čerpacích stanic.
V těchto objektech budou problematická místa z hlediska dostupnosti ( především výtahy, svislé a schodišťové plošiny, ale i WC a umývárny) osazena  Eurozámkem. Zdravotně postižení, senioři či rodiče s dětmi do tří let pak dostanou univerzální klíč, který jim umožní snadný přístup a využití těchto zařízení.
Po dohodě se zástupci  Národní rady osob se zdravotním postižením se do projektu zapojí také Karlovarský kraj a do jeho přípravy vloží 500 tisíc korun. „Klíč k veřejným kompenzačním zařízením  budou mít osoby s průkazkou ZTP a ZTP/P, což je v kraji zhruba 9 tisíc lidí,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel s tím, že klíč by do budoucna mohly vlastnit i matky s dětmi do tří let.
„Maminkám, které projeví zájem, budou "Euroklíče" zdarma dlouhodobě zapůjčovány od narození do tří let věku dítěte prostřednictvím sítě Mateřských center.  Kolik "Euroklíčů" Síť Mateřských center k dlouhodobému zapůjčování dostane, bude vycházet z aktuálních statistik,“ vysvětluje radní kraje pro sociální oblast Ellen Volavková.  Jen v loňském roce se v Karlovarském kraji narodilo přesně 3 438 dětí. „Je potřeba brát v úvahu, že v některých rodinách je více dětí v uvedeném věkovém rozmezí, a že ne všichni rodiče projeví o "Euroklíč" zájem,“ dodává Ellen Volavková

Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou "Euroklíče" krátkodobě půjčovány přímo v dotčeném objektu (např. na informacích, recepci, vrátnici, u obsluhy apod.).

Výroba a montáž unifikovaných zámků včetně distribuce klíčů přijde kraj na 12 milionů korun. „Tyto budou hrazeny z projektů v oblasti sociálních věcí. Klíče budou majitelům průkazů o zdravotním postižení předávat sociální odbory měst Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Kraslice, Sokolov, Karlovy Vary a Ostrov,“ uvedla radní kraje pro oblast sociálních věcí Ellen Volavková.

„Co se týká předběžně odhadovaného počtu "Eurozámků", které by se měly instalovat v Karlovarském kraji ve veřejně přístupných budovách. Doposud se ukazuje, že by to mělo být řádově ve stovkách,  analýza ale  teprve probíhá,“ vysvětlil  hejtman Josef Pavel.
Do projektu Euroklíč je v současnosti zapojeno 22 evropských států, kde systém funguje řadu let.  V České republice probíhá  pilotní ověřování ve Středočeském kraji. V budoucnu by euroklíče mohlo u nás používat až 50 tisíc osob se zdravotním postižením. Zařízení budou přístupná i vlastníkům klíčů ze zahraničí.

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

mezinárodní projekt pro osoby se sníženou schopností pohybu EUROKLÍČ si postupně získává příznivce v celé naší vlasti. Aktivně se k němu připojil i Karlovarský kraj. Přípravná fáze zároveň probíhá také v krajích Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Plzeňském a Zlínském. Projekt je vysoce hodnocen řadou vysokých škol a našel podporu také na MPSV a Ministerstvu dopravy.
„Euroklíč“ je malý, ale účinný pomocník, sloužící k otevírání všech sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) ve veřejně přístupných budovách (např. nádražích, úřadech, čerpacích stanicích, obchodních centrech, restauracích apod.) osazených jednotným „Eurozámkem“. Chceme, aby byli „Euroklíčem“ vybaveni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a osoby pečující o děti do tří let. Prosazujeme, aby provozovatelé veřejně přístupných objektů na požádání zapůjčovali „Euroklíč“ také seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným.

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání k projektu EUROKLÍČ, které se uskuteční

v pondělí dne 10. 11. 2008 v 10:00 hodin
 na Krajském úřadě Karlovarského kraje ve Společenském sále Krajské knihovny,
 Závodní 84, 360 06 Karlovy Vary

Během setkání proběhne:
- Představení projektu EUROKLÍČ a shrnutí aktuálního vývoje
(Václav Krása - předseda NRZP ČR, Rut Kolínská - prezidentka Sítě MC v ČR, Pavel Hříbek - předseda EIPUR)
- Informace o projektu EUROKLÍČ pro osoby se zdravotním postižením
(Václav Krása - předseda NRZP ČR, Vlasta Felixová - předsedkyně KV krajské rady ZP, Jiřina Štočková – krajská koordinátorka NRZP ČR pro KV kraj)                                             
- Informace o projektu EUROKLÍČ pro osoby pečující o děti do tří let
(Rut Kolínská – prezidentka Sítě MC v ČR, Hana Šnajdrová - koordinátorka Sítě MC pro KV kraj)
- Informace o projektu EUROKLÍČ pro seniory
(Pavel Hříbek – předseda EIPUR)
- Účastníci budou dále moci s přednášejícími diskutovat o dalších aktuálních otázkách týkajících se sociálního zabezpečení

Pozvání přijali zástupci Karlovarského kraje, měst a další partneři.

Svou účast potvrďte, prosím, do 7. 11. 2008 krajské koordinátorce Jiřině Štočkové
na e-mail: k.vary@nrzp.cz nebo na GSM: 736 751 205 – i SMS.

Na setkání s Vámi se těší

Václav Krása - předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Rut Kolínská - prezidentka Sítě mateřských center v ČR
Pavel Hříbek - předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj, o.s.

 

 

 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt