euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

lubomir franc
Bc. Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje
Záměr projektu Euroklíč je velice sympatický: snaží se totiž usnadnit život našim handicapovaným spoluobčanům či maminkám s malými dětmi. Právě jim nabízí snadnou a bezpečnou cestu k zajištění jejich základních potřeb. Rozšíření euroklíčů může zajistit zdravotně postiženým či rodičům malých dětí důstojnější cestování, využívání veřejných služeb či prožití kulturních akcí. I proto chceme Euroklíčům pomoci otevřít dveře do Královéhradeckého kraje.

 

miroslav uchytil
Ing. Miroslav Uchytil
, radní Královéhradeckého kraje
Projekt Euroklíč patří nepochybně k aktivitám, které si zaslouží maximální podporu. Postižení lidé díky němu budou moci důstojněji cestovat po kraji, ulehčí jim situaci i při návštěvě úřadů či kin a divadel. Stejně tak Euroklíč pomůže i maminkám s malými dětmi. Díky univerzálním klíčům budou pro všechny snadno dostupné například výtahy, svislé a schodišťové plošiny i sociální zařízení. Věřím, že tento projekt instituce v Královéhradeckém kraji přivítají a zúčastní se ho v co největším počtu.

 

soukup


Ing. Martin Soukup
, náměstek primátora města Hradce Králové
Euroklíč sjednocuje. Řekl bych, že už bylo na čase, aby i u nás začal projekt vítězit, aby se z  pouhého hesla stal reálným pomocníkem všem, kteří tento „univerzál“ potřebují. Proto věřím, že s evropskými penězi se euroklíč dostane opravdu všude. A je pro mě velkou ctí, že mohu stát u realizace tohoto projektu v Hradci Králové a pomoci tak naplnit naše heslo „Hradec Králové-město pro život“.

moravek


Mgr. Jiří Morávek,
první místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
a ředitel Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
Realizací projektu Euroklíč srovnáme krok s vyspělými státy v Evropské unii, kde tento systém funguje již mnoho let. Velkým pozitivem je, že budou odstraněny další bariéry pro osoby s těžkým zdravotním postižením, což by se mělo příznivě projevit v kvalitě jejich života.

 

HISTORIE

bradik


Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Těší mě, že se Královéhradecký kraj mohl stát jedním z partnerů projektu Euroklíč. Věřím, že zavedení speciálních klíčů v regionu pomůže tisícům postižených lidí, kteří díky nim budou moci důstojněji cestovat, využívat kulturních nabídek i veřejných služeb. Naše společnost by měla být handicapovaným co nejvíce otevřená a nápomocná, aby jim ulehčila jejich nelehký osud. Zdraví lidé využívají všech možných výhod, aniž by si je doopravdy uvědomovali. Jsou pro ně snadno dostupné, zatímco postiženým mohou působit potíže. Nyní by univerzální klíče mohly pomoci k tomu, že například výtahy, svislé a schodišťové plošiny i sociální zařízení nebudou v místech osazených Eurozámkem činit zdravotně postiženým lidem problémy. Jsem přesvědčený, že tento projekt instituce v Královéhradeckém kraji přivítají a zúčastní se ho v co největším počtu.


plass


Miloslav Plass,
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj se snaží v sociální oblasti pomáhat bořit bariéry, se kterými se musí lidé s handicapem v životě potýkat. Dalším nástrojem k boření těchto překážek bude v našem kraji Euroklíč. Euroklíče by měly postiženým otevřít dveře k důstojnějšímu cestování, využívání veřejných služeb či k návštěvám kulturních akcí. Věřím, že díky euroklíčům bude život v Královéhradeckém kraji pro jeho zdravotně postižené obyvatele či návštěvníky zase o něco příjemnější.


 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt