euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pondělí, 13. října 2008

 Moravskoslezský kraj se připojil k projektu Euroklíč

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravuje realizaci projektu Euroklíč, zaměřeného na pomoc lidem se zdravotním postižením. Cílem projektu financovaného z evropských strukturálních fondů je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným „eurozámkem“ a cílové skupině uživatelů budou distribuovány univerzální „euroklíče“.Mobilita je podstatnou součástí kvality života každého člověka,“ řekl náměstek hejtmana kraje Petr Adamec.  „Prostřednictvím projektu Euroklíč je možné pomoci těm, kteří odstraňování bariér ve svém životě potřebují více než ostatní. Systém umožňuje zdravotně postiženým lidem, aby mohli ve veřejně přístupných budovách, jako jsou úřady, zdravotnická, školská, kulturní a sportovní zařízení, nádraží, čerpací stanice a obchodní centra využívat pomocí speciálního klíče snadný přístup na veřejná WC, výtahy, svislé a schodišťové plošiny a podobná zařízení.“
Na základě analýzy potřeb, prováděné při přípravě projektu, vyplyne počet míst, kde budou eurozámky umístěny. V Moravskoslezském kraji jsou již první eurozámky nainstalovány v Nákupním centru Karolina v Ostravě a v rekreačním areálu Štěrkovna v Hlučíně. Ode dneška si využití eurozámku mohou vyzkoušet také obyvatelé Ústavu sociální péče v Hrabyni. Distribuce euroklíčů se připravuje prostřednictvím Regionálních center pomoci a mobility v Ostravě, Hrabyni, Jablunkově a Českém Těšíně.
Do projektu Euroklíč je v současnosti zapojeno již 22 evropských států, kde již systém řadu let funguje. Účast v projektu zapojí každého partnera do jednotné knižní a elektronické databáze veřejných zařízení přátelských pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace, s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů.

Zpracovala: Jolana Filipová, vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti

Veletrh zdraví a euroklíč

V Bruntále nedávno proběhl již čtvrtý ročník Veletrhu zdraví a sociálních služeb. Byl jsem opět velmi potěšen přístupem organizátorů, vystavovatelů a samozřejmě i návštěvníků této akce.

Byť má Veletrh zdraví a sociálních služeb poměrně specifické zaměření, stává se pomalu tradicí a rozhodně si nemůže stěžovat na nedostatek zájmu. Skutečnost, že se organizátorům daří v lidech vzbudit tak velký zájem o tuto oblast, může být znamením, že sociální služby fungují v Bruntále a okolí velmi dobře. Veletrh pořádá jako součást komunitního plánování sociálních služeb Město Bruntál ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Klubem Za starý Bruntál.
Součástí veletrhu byla také jedna velmi sympatická a především prospěšná doprovodná akce – předání prvního bruntálského euroklíče vozíčkáři a představení stejnojmenného projektu. V hlavní roli této akce byl vozíčkář Tonda Hradil a zdánlivě obyčejný klíček.
Opravu pouze zdánlivě.
Přístupnost veřejných zařízení, jako jsou například toalety nebo výtahy, považuje většina z nás za něco naprosto samozřejmého a ani si neuvědomujeme, že představuje jeden ze základních předpokladů našeho svobodného pohybu. Vozíčkář je naopak velmi omezován tím, že volný přístup k veřejným zařízením je pro něj stále něčím nejistým, nepohybuje-li se zrovna v centru velké aglomerace. Tento fakt spolu s celkovou úrovní bezbariérovosti je také důvodem, proč v ulicích potkáváme tak málo vozíčkářů, což nás vede k přesvědčení, že „jich tak moc není“. Imobilních spoluobčanů je mnohem víc, než si myslíme.
Euroklíč je univerzálním klíčem k veřejným zařízením vybaveným tzv. eurozámkem a pomalu se stává standardem civilizovaného prostředí. Dá se říct, že euroklíč je pro imobilní spoluobčany klíčem k jejich důstojnějšímu životu.
Velmi pozitivní je také skutečnost, že první bruntálský eurozámek byl nainstalován v soukromém objektu, v domě služeb firmy Havlík Opal s.r.o.
Takový přístup je následováníhodný a jsem přesvědčen, že se najde mnoho dalších, kteří tak učiní...

 

 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt