jihomoravsky euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

Euroklíče v Olomouckém kraji pomáhají zdravotně znevýhodněným i rodičům malých dětí

OLOMOUC 29. SRPNA 2012 - Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v Olomouckém kraji. Celkem 30 eurozámků a 2 814 euroklíčů pomůže zlepšit dostupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let. Klíče budou distribuovány přes kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji a také přes odbory sociální péče pověřených obcí. Centrální distribuční místo pak bude v krajské kanceláři Národní rady osob se zdravotním postižením. Olomoucký kraj se tak stává dalším regionem v Evropě, kde je tato jednoduchá, ale významná pomůcka samozřejmostí.

„Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou pohyblikvostí na celém území České republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“ připomněl význam euroklíče Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „V olomouckém kraji se jedná o instalaci třiceti speciálních zámkových systémů do veřejně přístupných objektů a o distribuci 2814 euroklíčů, zčásti financovaných Olomouckým krajem a zčásti Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“ řekl Václav Krása.

„Olomoucký kraj pro letošní rok podpořil realizaci projektu čtyři sta tisíci korunami, za něž bylo nakoupeno  617 euroklíčů a v současné době se instaluje 9 eurozámků. V minulém roce žilo v Olomouckém kraji cca 31000 držitelů průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Euroklíč v rámci tohoto projektu obdrží zejména ti, kteří vzhledem ke svému handicapu takovou formu pomoci nejlépe využijí,“ konstatovala Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro sociální oblast.

Klienti, kteří mají na získání euroklíče nárok, si je mohou vyzvednout na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji. „Distribuce euroklíčů přes naše pracoviště mi přijde jako logický krok, protože od 1. ledna je to právě Úřad práce ČR, na nějž se tito lidé obracejí, když potřebují vyřídit žádosti o dávky a další záležitosti,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR JUDr. Jiří Kubeša.

Kdo má na euroklíč nárok?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Olomouckém kraji. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.“ Distribuce euroklíčů cílovým skupinám začne příští měsíc, již 4. 9. 2012 proběhne zde v Olomouci schůzka všech ředitelů kontaktních pracovišť, na níž obdrží první euroklíče.  

K projektu se v České republice připojila i Síť mateřských center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách, proto je většina moderních bezbariérových sociálních zařízení osazena také přebalovacím pultem. Pro rodiče s malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější,“ podotkla Mgr. Rut Kolínská, prezidentka  Sítě mateřských center.

„Každé místo osazené eurozámkem bude označeno informační deskou a zaneseno do elektronické databáze, která je veřejně přístupná na www.euroklic.cz .Tato označená místa bude v budoucnu možno zobrazit prostřednictvím satelitních navigačních systémů,“ uzavřel Mgr. Pavel Hříbek, předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj, který v České republice projekt Euroklíč administruje.

 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt