plzen euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

milan chovanecMilan Chovanec,
hejtman Plzeňského kraje

Plzeňský kraj je hrdým partnerem projektu Euroklíč už více než 5 let. Uvědomuji si, jak složité je pro osoby se sníženou pohyblivostí začlenit se do aktivního života a věřím, že právě akce jako je projekt Euroklíč, jim usnadní život a pomůže navštěvovat místa, která jim z nejrůznějších důvodů byla nepřístupná. Osobně si velmi cením lidí, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas a nápady, aby pomohli jiným. Náš kraj se připojením k osazování důležitých míst jednotným evropským klíčem snaží otevřít i další skupině lidí, která - jak doufám - najde cestu k zajímavým turistickým cílům, zábavě, přátelům i na úřady či do práce.
Rád bych organizátorům této přínosné akce popřál hodně nakloněných příznivců a nespočet nově „odemčených“ míst nejen v České republice, ale po celém světě.

 

zdenek honz

Mgr. Zdeněk Honz
- člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí

 

 

 

HISTORIE

M.Emmerovadoc. MUDr. Milada Emmerová, CSc,
hejtmanka Plzeňského kraje


Těší mě, že se Plzeňský kraj podílí na realizaci úspěšného projektu EUROKLÍČ. Cílem jednotného evropského klíče je umožnit osobám s omezenou pohyblivostí, vozíčkářům a matkám s malými dětmi zařadit se plnohodnotně do společenského života.
EUROKLÍČ otevře pomocí speciálního eurozámku dveře do veřejných sociálních zařízení, výtahů, kulturních institucí, hotelů či restaurací, a přispěje tak ke svobodnému a volnému pohybu handicapovaných občanů.
Věřím, že projekt EUROKLÍČ se bude i nadále rychle rozšiřovat a podaří se díky němu nejen odemknout více a více dveří, ale snad i zavřít dveře lhostejnosti v nás. Tento projekt představuje i výzvu k pomoci a k ohleduplnosti vůči potřebným pro celou společnost.

 

karpisek

Mgr. Ing. Pavel Karpíšek,
člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti zdravotnictví a sociální věci

Těší mě, že Plzeňský kraj bude dalším v řadě krajů, které svojí spoluúčastí na realizaci projektu EUROKLÍČ napomohou k překonávání bariér pro lidi se zdravotním postižením. EUROKLÍČ umožňuje přístup handicapovaným osobám, matkám s dětmi a dalším skupinám osob do prostor, které jsou vybaveny EUROZÁMKEM. Jsem si vědom, že nejen samotné cestování, ale i vyrovnání se s překážkami v běžném životě je pro osoby se zdravotním postižením leckdy velmi náročné a věřím, že zlepšení dostupnosti bezbariérových zařízení, mezi něž patří např. zařízení pro hygienu, výtahy, plošiny apod., naši zdravotně postižení spoluobčané ocení.
Byl bych moc rád, kdybychom se všichni zamysleli a pomoc druhým se stala samozřejmou součástí našich životů.

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt