plzen euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Magistrát města Plzně
úterý, 29. března 2011

 Euroklíče začnou v Plzni pomáhat zdravotně postiženým

Dlouholetý evropský projekt Euroklíč dorazil do Plzně. Celkem 36 eurozámků a 4 550 euroklíčů pomůže zlepšit dostupnost veřejných služeb plzeňským osobám se zdravotním postižením. A také těm, kteří přijedou na návštěvu. Plzeň se stane dalším městem v Evropě, kde je tato významná pomůcka pro handicapované samozřejmostí.

„Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území České republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“ připomněl význam Euroklíče Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „V Plzni se konkrétně jedná o odbornou instalaci 36 speciálních zámkových systémů do veřejně přístupných objektů a distribuci 4 550 euroklíčů, vše financované Ministerstvem pro místní rozvoj,“ uvedl Václav Krása.

„Euroklíč je koncepčním projektem s mnohaletou tradicí, rozšířeným po celé Evropě. Odstraňování bariér a snaze o integraci znevýhodněných skupin se snažíme věnovat velkou pozornost,“ řekl Stanislav Cysař, vrchní ředitel Sekce rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, které projekt v Plzni podpořilo částkou téměř 2 milionů korun.

Před rokem 2009 patřila Česká republika k zemím, které disponovaly s minimálním počtem míst osazených eurozámkem. V Plzni jsou tato místa tři: veřejné WC v Pallově ulici a dvě v obchodním centru Area Bory. „Ve spolupráci s úřady městských obvodů byla vytipována vhodná místa pro obsazení eurozámkem. Většinou je to v rámci veřejných služeb,“ sdělil Jiří Kuthan, radní pro sociální služby a zdravotnictví.

V minulém roce žilo v Plzni 4 677 držitelů průkazek ZTP a 1 748 držitelů průkazek ZTP/P. „Ze zkušenosti víme, že o Euroklíč má zájem přibližně 60 až 70 %, proto tady počítáme s předáním 4 550 kusů euroklíčů. Zájemci jej získají zdarma,“ upřesnil Pavel Hříbek, předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj.

K projektu se v České republice připojila i Síť mateřských center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách. Pro rodiče s malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější,“ podotkla Rut Kolínská ze Sítě mateřských center.

V zahraničí jsou euroklíče poměrně běžnou záležitostí. Osoby se sníženou schopností pohybu jsou  tímto klíčem vybaveny přibližně ve dvaceti pěti zemích Evropy.

 

 

Seminář k projektu EUROKLÍČ
Plzeň 11.6.2009

Seminář k projektu EUROKLÍČ se konal 11.6.2009 v Jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Plzeňský kraj je partnerem projektu., z iniciativy hejtmanky Milady Emmerové : „Zdravotně postižení lidé budou mít u nás vždy otevřené dveře. V našem kraji budeme usilovat o další bezbariérové prostory i pomocí Euroklíče“.
Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
Význam projektu Euroklíč pro osoby se zdravotním postižením připomněl předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása. Projekt  je obrovským přínosem také pro rodiče dětí do tří let, jak potvrdila prezidentka sítě mateřských center v ČR Rut Kolínská.
Předseda EIPUR Pavel Hříbek uvedl aktuální statistiky: „V Plzeňském kraji je více než 15.000 držitelů průkazů ZTP a přes 5.000 držitelů průkazů ZTP/P, bude tedy potřeba kolem 20.000 euroklíčů.“
Na 6.zasedání Rady Asociace krajů ČR, které proběhne 26.6.2009 v Pardubickém kraji, by se měly jednotlivé kraje ujednotit v dalších postupech v projektu Euroklíč.

Více informací o projektu EUROKLÍČ  naleznete na: http://www.eurokeycz.com

foto

pozvánka

 

Evropský projekt Euroklíč

vydáno 22.11.2008, Plzeňský kraj
Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása přijel 15. října do Plzně představit Evropský projekt Euroklíč, který už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých zemí.
Plzeňský kraj se tak zapojil do projektu takzvaného Euroklíče, který má umožnit zejména zdravotně postiženým lidem přístup do veřejných sociálních zařízení, výtahů, kulturních institucí či restaurací a hotelů prostřednictvím univerzálního zámku a klíče. Projekt, který v západní Evropě už delší dobu funguje, se v Česku teprve rozjíždí. Zámků je zde teprve několik desítek a v Plzeňském kraji zatím žádné registrované nejsou. To by se mělo brzy změnit. Postupně se do projektu zapojují kraje všechny kraje České republiky, Plzeňský je šestý v pořadí.

Kraj přispěl částkou 200 tisíc na projekt Euroklíč

20.10.2008 11:57

Plzeňský kraj se zapojil do projektu Euroklíč. Ten má umožnit zejména zdravotně postiženým lidem přístup do veřejných sociálních zařízení, výtahů, kulturních institucí či restaurací a hotelů prostřednictvím univerzálního zámku a klíče. Kraj zatím na projekt podle radního Pavla Karpíška vyčlenil 200 tisíc korun na zpracování analýzy.
Princip spočívá v tom, že univerzální zámky by měly být v obchodních řetězcích, benzinových stanicích, na plošinách a výtazích, v hotelech a restauracích, na nádražích či v kulturních zařízeních. Každý postižený by měl svůj vlastní univerzální klíč, kterým by mohl toto zařízení kdykoliv v případě potřeby odemknout nejen v Česku, ale i v mnoha zemích Evropy.
"I když klíč je spíš symbolem zamykání a uzavírání, euroklíč je pro postižené cesta ke svobodě. Postižení si mohou kdykoliv odemknout svým univerzálním klíčem a použít ho v takové kvalitě a hygienické čistotě, jakou potřebují," uvedl předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása. Náklady na projekt mohly v kraji pohybovat kolem 15 milionů korun.
Místa opatřená eurozámkem by měla být podle Pavla Hříbka z Evropského institutu pro udržitelný rozvoj zařazena do mapových podkladů pro GPS navigace. "Nápad má podporu i u ministerstva dopravy," doplnil Hříbek
Marie Osvaldová (osvaldova@plzen.cz)

Dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci na téma
„Evropský projekt Euroklíč“
a
„Zdravotní benchmarking pro občany PK“,
která se uskuteční ve středu 15. října 2008 od 13.00 hodin
v Jednacím sále ZPK v 1. patře budovy Krajského úřadu PK v Plzni.

 

Setkání se zúčastní:

  1. Mgr. Ing. Pavel Karpíšek, radní PK pro oblasti zdravotnictví a sociálních věcí
  2. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
  3. Mgr. Pavel Hříbek, předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj

 

Evropský projekt „Euroklíč“ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých zemí. Principem tohoto projektu, který byl v soutěži PETROLawards oceněn titulem „Nejvýznamnější počin roku 2007 v kategorii vybavení čerpacích stanic“, je jeden univerzální „euroklíč“ rozdistribuovaný osobám se sníženou schopností pohybu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, který otevírá všechna sociální a technická kompenzační zařízení (např. výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) osazená jednotným „eurozámkem“. Systém se využívá ve veřejně přístupných objektech.

Benchmarking je název pro metodu hledání dobré klinické a firemní praxe. Plzeňský kraj zveřejnil pro své občany základní klinické informace o činnosti svých čtyř nemocnic (Klatovy, Domažlice, Rokycany a Stod). Každý má tak možnost podívat se, jaké zdravotní problémy se kde léčí, s jakou erudicí (kolik případů s danou nemocí bylo hospitalizováno), jak dlouho si v nemocnici poleží, jakou kde mají zkušenost s komplikovanými průběhy léčení apod.

Těším se na setkání s Vámi!

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt