euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

EUROKLÍČ podpoří mobilitu osob se zdravotním postižením

  • Date:20.04.2009


V rámci českého předsednictví EU proběhla konference EVROPOU BEZ BARIÉR
Konference byla organizována Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a proběhla 20. a 21. dubna v Praze. První den se diskuse tykala dotazníkového šetření, které mapuje soubory opatření vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v členských státech EU v rámci řešení jejich mobility a zavádění euroklíče v České republice a dalších zemích EU. 

Ministr Čunek navštíví setkání k projektu Euroklíč

3.1.2009
Setkání spojené s tiskovou konferencí k celorepublikovému projektu Euroklíč s učástí ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka se uskuteční ve čtvrtek 23. 10. 2008 od 17.00 hod. v Hotelu OLYMPIK - TRISTAR. Setkání pořádá Evropský institut pro udržitelný rozvoj.
Projekt Euroklíč je účinný pomocník, který slouží lidem se sníženou pohyblivostí. Cílem je vybavit všechny potřebné osoby jednotným Euroklíčem a všechny veřejně přístupné objekty Eurozámkem. Toto vybavení pomůže ke snadnější dostupnosti sociálních a technických zařízení (např. výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.:+420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmrcz

Šance pro postižené: otevřete si Euroklíčem

Autor: Marie Bezděková
05.12. 19:33
Půjčíte mi klíč od toalety pro postižené? Tahle věta by už v budoucnu nemusela zaznívat na úřadech ani v obchodních domech. Němec Martin Dederichs poprvé přicestoval do Česka, aby tu ukázal svůj univerzální klíč pro postižené, který jim otevře dveře na WC ve všech budovách. Dederichs představil projekt Euroklíč spolu s ministryní pro lidská práva Džamilou Stehlíkovou.
Martin Dederichs býval obyčejným bezpečnostním technikem v Německu. Jednou pozdě v noci projížděl po dálnici a stal se svědkem události, která mu změnila život. „Tankoval jsem na jedné benzince v jižním Německu a zaslechl, jak se jedna paní na vozíčku hlasitě dožaduje klíče od toalety pro postižené," vyprávěl Dederichs. „Chtěl jsem jí pomoci, ale když jsem klíč po chvíli sehnal, paní se na mě smutně podívala a řekla, že už ho nepotřebuje. Nakonec si ho ale přece jen vzala, aby se uvnitř mohla umýt," řekl.
„To mě inspirovalo k vytvoření jediného univerzálního klíče pro všechny postižené tak, aby se mohli bez problémů dostat na všechna sociální zařízení," uvedl Dederichs.

Miliony klíčů v Evropě 

Jeho plán vyšel. Projekt Euroklíč se rozšířil do celé Evropy. „Nejvíc ho využívají v Německu, kde klíč vlastní zhruba milion lidí. Zámek pak nakoupilo několik tisíc zařízení," potvrdil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Projekt se naplno rozjel také ve Švýcarsku a Rakousku a míří i do severských zemí.
A jak je na tom Česko? „Po dvou letech jednání bylo u nás vydáno 600 Euroklíčů pro zámky v 80 zařízeních," uvedl Krása. „Euroklíč nejvíc využívají lidé ve středočeském kraji, dále o něm jednáme s Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Další na řadě by pak měly být kraje Moravskoslezský, Zlínský, Plzeňský a Olomoucký," řekl. Záměrem Národní rady podle něj je, aby v době předsednictví Evropské unii kývli na projekt další dva kraje, do dvou let by se pak mohl Euroklíč dostat do celého Česka.
Euroklíč funguje na jednoduchém principu. Postižení lidé vlastní jeden univerzální klíč, se kterým odemknou speciální zámek na dveřích toalet pro handicapované. Postiženým tak odpadá povinnost žádat o klíč u obsluhy příslušného zařízení nebo ho shánět v úředních budovách. 
„V současné době se dá klíč koupit za 357 korun, brzy však budou všechny zadarmo," řekl předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj Pavel Hříbek. „Euroklíč vyrábí jedna firma, protože je projekt vázaný na patent," uvedl. Peníze na nákup klíčů poputují do Česka z evropských fondů, od soukromých sponzorů a také z kasiček regionů.
Eurozámek v navigacích
Ve spolupráci s ministerstvem dopravy by měly také vzniknout dvě databáze, ze kterých bude možné zjistit, kolik lidí klíč vlastní a ve kterých objektech se využívá Eurozámek. Ministerstvo navíc samo navrhlo, že by se údaje o objektech, ve kterých klíč funguje, mohly zanést také do vyhledávacích zařízení GPS.
V budoucnosti by mělo být v Česku ideálně rozdáno 330 tisíc klíčů zdravotně postiženým a dalších 100 tisíc matkám s malými dětmi. Co se týče počtu zámků, Česko by jich uvítalo 300 až 400 v každém kraji. Mělo by je tedy využívat kolem pěti tisíc budov.

Česká republika se zapojí do mezinárodního projektu pro osoby se zdravotním postižením Euroklíč

Ministryně Džamila Stehlíková prezentovala projekt zavedení mezinárodního systému Euroklíč v České republice, který má zpřístupnit hygienická zařízení pro zdravotně postižené občany na benzinových čerpadlech, v budovách a vozidlech Českých drah, úřadech, v nemocnicích, sociálních zařízeních a dalších veřejně přístupných místech.  Síť univerzálně odemykatelných sociálních zařízení opatřených speciálním zámkem  pro osoby se zdravotním postižením odstraní další bariéru v jejich  každodenním životě, především při cestování či návštěvě veřejně přístupných budov. Projekt odstartuje Středočeský kraj.
Projekt s mottem "Klíč ke svobodě" je založen na myšlence univerzálního klíče pro výtahy, zvedací plošiny, šikmé schodišťové plošiny a speciální toalety u čerpacích stanic, v motorestech, bankách, zdravotnických zařízeních či budovách státní správy  prakticky v celé Evropě.  V současné době euroklíč je součástí běžné nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením ve více než třiceti zemích.
V České republice jsou jen dvě místa vybavená příslušným zámkem a jen zlomek pohybově postižených osob euroklíč vlastní.  Podle odhadů by euroklíč mohlo využívat ve svém každodenním životě až 30 000 občanů s pohybovým postižením.
Zavedení euroklíčů v ČR by měla doprovázet řada legislativních kroků. Jedná se o začlenění požadavku na vybavení vytipovaných zařízení eurozámkem do vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je zapotřebí doplnit přílohu č. 4 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí Zákon o sociálním zabezpečení tak, aby euroklíč byl zařazen mezi kompenzační a rehabilitační pomůcky pro pohybově postižené. 
Jan Potměšil, který se aktivně zapojil do realizace projektu Euroklíč v České republice, uvedl:  "Posláním projektu je říci lidem s postižením, kteří se bojí jít do divadla či na úřad: pojďte ven mezi nás, je to možné, zapojte se do společenského života, ukažte co ve vás je. Pomůže to překonat i vnitřní bariéry uvnitř lidí s pohybovým postižením."
Ministryně Džamila Stehlíková uvedla, že odstranění barier při pohybu a cestování přispěje k vystoupení s izolace a začlenení osob s pohybovým postižením do produktivního a plnohodnotného života ve společnosti.

Euroklíč má usnadnit život lidem se ztíženou pohyblivostí u nás i v celé EU

vloženo: 5. 12. 2008 20:42, autor: ČT24
aktualizováno: 5. 12. 2008 21:00

Euroklíč
Praha - Tělesně postiženým i dalším lidem se ztíženou pohyblivostí, jako jsou maminky s kočárky a senioři má pomoci tzv. Euroklíč. Jediným univerzálním klíčem si totiž budou moci odemknout toalety a výtahy a výtahové plošiny v řadě budov, využijí je například i ve vlacích Českých drah. Jedním z cílů českého předsednictví EU bude proto také snaha o rozšíření tohoto projektu do ostatních členských zemí EU.
Video: Reportáž Zuzany Michaličkové

Místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Václav Krása vysvětluje, že s myšlenkou Euroklíče přišel Němec Martin Dederichs. Původním povoláním zámečník se totiž osobně setkal s problémem dostupnosti toalet pro invalidy. Původně měly klíče pouze odemykat bezbariérové toalety na dálnicích; poté se jejich využití rozšířilo i na veřejné budovy, obchodní centra a do řady dalších míst. Vydávají se publikace a mapy, kde se dají najít seznamy takto vybavených zařízení.
V Česku je nyní pouze 80 míst, kde jsou instalovány eurozámky; klíčů bylo dosud rozdáno šest stovek. Pořizovací cena klíče činí asi 350 korun, instalace zámku stojí přibližně 5000 korun. Klíče ovšem budou držitelům průkazů pro postižené rozdávány bezplatně. Úřady i provozovatelé benzínových čerpadel a obchodů si mohou zažádat o instalaci eurozámků, za něž také nebudou muset nic platit. Náklady se budou hradit z různých fondů EU. Tělesně postiženým lidem bude rozdáno asi 330.000 euroklíčů; další desetitisíce klíčů dostanou mateřská centra.
Euroklíče jsou použitelné v celé EU; dá se jimi otevřít asi 100.000 zámků v řadě zemí. Cílem evropského projektu je, aby například norský turista cestující autem z Osla přes Kodaň, Berlín, Prahu a Vídeň do cílové destinace v Římě, měl cestou možnost každých 20 až 30 minut použít sociální zařízení, jež půjde odemknout euroklíčem.
V nových členských státech EU dosud euroklíče rozšířené nejsou. Jedním z cílů českého předsednictví unie v první polovině příštího roku s mottem Evropa bez bariér proto podle Stehlíkové bude právě snaha o větší zapojení těchto zemí do projektu.
zdroj: ČT24, ČTK

Toalety na euroklíč? Praha proti Evropě zaostává

Datum vydání: 27.10.2008
Zdroj: Pražský deník
Umístění článku:
Autor: Lucie Boháčová

Vynalezli ho před dvaceti lety Němci, když chtěli vozíčkářům a handicapovaných lidem usnadnit přístup k toaletám, a nyní už ho používají statisíce lidí v různých zemích. V Praze se ale zatím příliš nechytil. Euroklíč, který pasuje do zámků v různých institucích, a postižení tak nemusejí žádat o otevření dveří obsluhu, totiž v české metropoli slouží dosud pouze v devíti centrech.


POUŽÍT SE DÁ JEN MÁLOKDE

„Je to žalostně málo, ale budeme se snažit, aby se jejich počet co nejrychleji rozšířil. V úvahu přicházejí například zařízení v památkových trasách,“ řekl městský radní pro zdravotnictví Milan Pešák (ODS).

Podle něj doposud nemělo cenu, aby se místa se zámky rozrůstala, protože klíče nevlastnil dostatečný počet lidí, a tak by se na speciální WC, výtahy nebo plošiny lidé stejně nedostali.

„Mohli by samozřejmě kontaktovat obsluhu, ale tím klíč ztrácí smysl, protože je dotyčný znovu odkázán na zaměstnance,“ popsal Pešák.


POTŘEBNÍ TEĎ ZÍSKAJÍ KLÍČ ZDARMA

Handicapovaní teď mají možnost klíč získat zdarma, k dispozici je hned šest set kusů.

„Zájemce vyplní jednoduchý formulář, který může získat přímo ve Svazu tělesně postižených. Není možné, aby ho získal člověk bez zdravotního postižení. Je určen výhradně handicapovaným,“ popsala Karla Zbořilová ze Svazu tělesně postižených.

S nápadem zavedení jednotného klíče přišlo ředitelství německých dálnic roku 1986. Tehdy se ukázalo, že bezbariérová zařízení nemohou být volně přístupná, protože se stávají nepoužitelná. Od té doby funguje po celé Evropě včetně Česka, kde se dá do současnosti použít zhruba ve 100 000 zařízeních. „Byl bych rád, kdyby Praha nezaostávala. Často jezdím na modřanskou polikliniku, ale na sídlišti nejsou žádné toalety, kde by si handicapovaný člověk mohl odskočit,“ uvedl držitel euroklíče Wence Sedlak.


MÍSTA, KDE JE MOŽNÉ EUROKLÍČ VYUŽÍT:

Pasáž Slovanský dům
BB Centrum - Budova C
Lávka Brumlovka - výtahy
Krajský úřad Středočeského kraje
Botanická zahrada v Troji
Čerpací stanice Lukoil, Praha 9
Nákupní centrum Park Hostivař
OD Kotva
Železniční stanice ČD

Mezinárodní projekt Euroklíč na čerpací stanice
Euroklíč na čerpací stanice

Ve čtvrtek 23.10.2008 v 17:00 hodin se v hotelu Olympik setkají partneři mezinárodního projektu Euroklíč


Akce se uskuteční v rámci PETROLsummitu 2008, kterou v hotelu Olympik pořádá společnost PETROLmedia. Právě ta projekt podporuje na trhu čerpacích stanic.
Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR /nositel projektu/ Václav Krása shrne aktuální vývoj projektu Euroklíč. Partnerům projektu poté poděkuje předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj Pavel Hříbek. Zároveň bude odhaleno nové logo Euroklíče.

Na akci budou přítomni představitelé zainteresovaných resortů, krajů a dalších organizací.

Zúčastní se také první místopředseda Vlády ČR, ministr pro místní rozvoj a senátor Jiří Čunek, který je zároveň patronem celého PETROlsummitu 2008.

 

Euroklíč pomůže handicapovaným ulehčit život
05.03. 19:30 | Televizní noviny

Vládní úředníci chtějí vzkřísit projekt takzvaných euroklíčů. Jde o univerzální pomůcku, díky které si mohou vozíčkaři odemknout toalety a výtahy téměř v celé Evropě. Klíče jsou ale drahé a tak se u nás zatím neujaly. Teď je chtějí úředníci zařadit mezi pomůcky, na které postiženým lidem přispívá stát. Uvažuje se i o tom, že by ve většině nových veřejných budov byly eurozámky povinnou výbavou.
Tomáš Dvořák z Ostravy skončil po úrazu na vozíku. Dnes jsme byli s kamerou při tom, když ve městě potřeboval na toaletu. Stejně jako jindy neuspěl. "Musí se dojít k servírce a než ji najdu, tak už to často nepotřebuji, už je po všem," říká pan Dvořák. Podle něj by byly řešením takzvané euroklíče, které jsou univerzální pro celou Evropu.
 
Jediným klíčem si totiž může vozíčkář otevřít toaletu na rakouské benzínce, výtah na švýcarském nádraží nebo plošinu v německém metru. Klíč k eurozámku, který chrání tato místa před vandaly a narkomany, stojí zhruba 300 korun.
Není ale jisté, jestli by byli sociálně slabí schopní tuto částku zaplatit. Proto chtějí vládní úředníci zařadit euroklíč mezi dotované pomůcky, kam patří třeba slepecké hodinky nebo telefon pro neslyšící. Klíč by se pak měl stát kompenzační pomůckou. Je věcí jednání, do jaké výše to bude kompenzováno.
Očekává se, že euroklíče by společně s vozíčkáři mělo přibližně padesát tisíc uživatelů. Eurozámků je u nás zatím asi 30. Novela vyhlášky by z nich měla udělat povinnou výbavu zejména v nově postavených veřejných budovách.
S eurozámky počítají i České dráhy, a to na stovkách míst, kde vozíčkářům nepomůže stálá služba. A to především na nádražích a zastávkách, které jsou personálně neobsazeny.
Už zítra mají o projektu jednat zástupci vlády se zdravotně postiženými a představiteli Středočeského kraje. Euroklíče by se podle úředníků měly v novele vyhlášky objevit do konce roku.

 

Využili bychom Euroklíč?

Milí přátelé v mateřských centrech!
Obracím se na vás s prosbou o pomoc:
Možná jste ve zprávách postřehli informaci i Euroklíči, což je universální klíč k sociálním zařízením na benzinových pumpách, v obchodních domech, v kulturních zařízeních či na úřadech. Tento klíč se v evropských zemích už 20 let předává lidem na vozíčku, aby mohli sociální zařízení bez velkých obtíží používat. Tento klíč se začal vydávat i u nás, v tuto chvíli startuje příprava pilotního projektu ve Středočeském kraji.

Síť MC byla vyzvána ke spolupráci. Myšlenka, že vozíčkáři mají s „kočárkáři“ (= rodiče s dětmi do tří let) mnohé podobné starosti, považuji za oprávněnou, a tak jsem za Síť MC projekt podpořila s tím, že budeme hledat cestu spolupráce. Znamenalo by to, že sociální zařízení bude mít také přebalovací pult, aby rodiče mohli v příjemném prostředí přebalit a umýt své dítě.
Pro připravovaný projekt potřebujeme znát odhad potřebnosti Euroklíče, tedy počet zájemců, kteří by chtěli možnosti Euroklíče využívat.
Prosím vás proto, zda byste vyplnili naši anketu, abychom počet mohly předat krajské koordinátorce sítě.
Vřele vám děkuji za spolupráci!
Přeji vám všem radost z přicházejícího jara!
Rut Kolínská
V Praze 15.3.2008

Nádraží Florenc vstřícné k handicapovaným spoluobčanům i rodičům s malými dětmi.

"Euroklíč" v nové odbavovací hale a úprava přístupů na jednotlivá odjezdová stání.

V nové odbavovací hale ÚAN Florenc, která bude otevřena 17. června tohoto roku, bude uveden do praxe projekt tzv. „euroklíče“.

Dlouhodobým cílem tohoto celoevropského projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost sociálních zařízení a technických kompenzačních zařízení. tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
  • prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
  • seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).


Nová odbavovací hala autobusového nádraží bude disponovat dvěma sociálními zařízeními vybavenými „eurozámkem“. Tato zařízení poskytnou osobám s „euroklíčem“ chráněné prostředí.

Dalším vstřícným krokem provozovatele je právě probíhající úprava přístupů na jednotlivá odjezdová stání, která se tak stanou plně bezbariérově přístupná a přiblíží možnost dopravy všem osobám se sníženou schopností pohybu. Veškeré úpravy jsou spojeny s aplikací reliéfní dlažby usnadňující nevidomým orientaci a pohyb na autobusovém nádraží.

Pro nevidomé je určeno také navigační zařízení v nové odbavovací hale, které po aktivaci nevidomým samo podá potřebné informace a usnadní dotčené osobě orientaci v prostoru terminálu Florenc a automatizovaný informační stojan s přizpůsobením pro užití nevidomými (dodavatel ČSAD SVT).

"Naše společnost, dlouholetý člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, se výrazněji než doposud připojuje k rodině organizací a institucí, jímž není osud handicapovaných lhostejný, " říká Jiří Roubíček z ČSAD Praha Holding a.s.

 

Berlin - V pondělí před Domem Evropské unie v Berlíně pomocí lidského řetězu demonstrovalo 200 osob s postižením i bez něj za vytvoření rozsáhlého bezbariérového prostředí. Bezbariérovost je důležitým předpokladem plného a samostatného zapojení všech lidí s i bez postižení do života společnosti, řekl předseda Berlínského svazu zdravotně postižených a poslanec Spolkového sněmu za stranu Die Linke, Ilja Seifert.

 


 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt