euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

Ing. JermanováIng. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka
Středočeského kraje

Za významnou pomoc při realizaci projektu Euroklíč děkujeme Středočeskému kraji a paní hejtmance Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové.

HISTORIE

Bc. SyblikBc. Zdeněk Syblík
náměstek hejtmana
Středočeského kraje
pro oblast sociálních věcí
a 1. náměstek primátora města Kladna

Projekt  “Euroklíč“ je jedním z projektů na cestě k úplné svobodě, zejména pro osoby se zdravotním postižením.
Pro většinu z nás, kteří mají to štěstí, že jsou zdraví, je svobodný pohyb ve městech, institucích a na různých cestách po cizích zemích naprostou samozřejmostí. Ani si neuvědomujeme, jaké potíže a trápení mají se svobodným pohybem osoby se zdravotním postižením. Jaké překážky musí na svých cestách překonávat. Jen ta společnost, která si uvědomuje nutnost pomáhat těmto osobám k jejich důstojnému životu na cestě k úplné svobodě si zaslouží absolutorium nazývati se společností vyspělou. Dokonce i nemoc a postižení se stane přijatelnější, když víš, že nablízku jsou lidé, kteří na tvé uzdravení čekají jako na svátost. Plně podporuji tento projekt, protože otevřel zdravotně postiženým nejen cestu ke svobodnému pohybu, ale otevřel také cestu k dalším projektům pro zlepšení životních podmínek osobám s omezenou schopností pohybu.


 

Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová
radní pro oblast sociálních věcí, Středočeský kraj

Projekt „Euroklíč“ pro mě symbolizuje další možnost otevření pomyslné brány integrace různých skupin osob se zdravotním postižením anebo seniorům se sníženou schopností pohybu do společnosti. Proto jsem opravdu ráda, že se Středočeský kraj finančně i jinak podílí na uskutečnění projektu Euroklíč. A nejen to. Jsem pyšná na to, že je náš kraj prvním aktivním partnerem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a prvním regionem v ČR, v němž byla nastartována realizační fáze mezinárodní iniciativy, díky níž se o krůček usnadní život lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.
Speciální univerzální klíč, Euroklíč, jim otevře dveře do veřejných budov, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení, kam budou instalovány eurozámky.
Euroklíč tedy naplňuje myšlenky Evropy bez bariér, otvírá hranice, umožňuje osobám s omezenou pohyblivostí zařadit se plnohodnotněji do společenského života.

 

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
náměstek hejtmana pro zdravotnictví, Středočeský kraj

Kulturně-společenská vyspělost národa se odráží ve skutečnosti, jak se chováme ke svým invalidním občanům.
Handicap je omezení schopností občana promítnuté do vztahu ke společnosti, kdy jedinec se stejným stupněm postižení může být vlivem vnějších okolností různě omezen ve svých běžných činnostech a rolích člověka. Projekt Euroklíč bude úspěšný jen v případě, když se na jeho myšlence bude podílet co nejširší část společnosti. Možná, že tento projekt předčí naše očekávání, nelze ale vyloučit, že budeme v určitých oblastech i trochu zklamaní, ale je nepochybné, že je jedním z kaménků mozaiky, která tvoří obraz sociálního státu.
Na závěr bych použil citát: Vždyť se i o tebe jedná, když sousední stavení hoří. - Horatius Q. Flaccus

Robin Povšík, náměstek hejtmana pro dopravu, Středočeský kraj

Projekt Euroklíč získal podporu Rady Středočeského kraje a je tomu tak dobře. Jsem velkým fanouškem Evropské unie a při psaní těchto řádek si uvědomuji, že Euroklíč je vlastně jedním ze stovek až tisíců pozitiv, která nám unie přináší. Euroklíč je důkazem integrace naší země do sjednocené Evropy. Důkazem, že pomyslné hranice mezi státy jsou spíše čarou na mapě. Jedním z dříve používaných prounijních hesel bylo „Evropa bez bariér“. A projekt Euroklíč nám ukazuje další oblast kde lze celkem jednoduchým a levným řešením bariéry odstraňovat.


bendl

Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje
Jsem rád, že jsme se mohli stát jedním z iniciátorů a prvním aktivním partnerem tohoto projektu. Od samého začátku jsme svou spolupráci s organizátory akce vzali vážně - důkazem je skutečnost, že se budova Krajského úřadu už v dubnu 2007 stala prvním místem v kraji, kde je speciálními zámkovými vložkami pro euroklíče vybaveno všech sedm toalet pro osoby se sníženou schopností pohybu a  orientace. Do podzimu roku 2007 jsme speciálními zámky vybavili všechny krajské příspěvkové organizace, které mají ve svých budovách toalety pro postižené. Zároveň jsem oslovil starosty všech středočeských měst, aby se k této krajské iniciativě připojili. K projektu už se přihlásili mj. primátor statutárního města Kladna Ing. Dan Jiránek a primátor statutárního města Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati. Chceme tak společně dát jednoduchý a zároveň srozumitelný návod a inspiraci všem ostatním institucím a obcím v kraji i v celé České republice. Věřím, že se tak podaří alespoň zčásti zmírnit dluh, který vůči lidem s postižením stále máme.


vacek


Mgr. Josef Vacek,
statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje
Euroklíče podporujeme od samého začátku. Myslím, že jejich zavedení v celém Středočeském kraji pomůže obyvatelům kraje i jeho návštěvníkům, několika desítkám tisíc lidí s postižením, kteří budou konečně moci důstojně cestovat, využívat veřejné služby a nabídku kulturních akcí. Velmi mě těší, že právě Středočeský kraj je prvním krajem, kde se bude nabízet Euroklíč všem, kteří ho opravdu potřebují.

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt