euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 Velehrad je dalším místem, kde zdravotně postižení „nebudou bloudit“ – v prostorách poutního areálu byly totiž nainstalovány zámky pro tzv. euroklíče.
Velehrad 21. 10. 2013 – Zdravotně postižení či rodiče s dětmi do tří let používají tzv. euroklíč, díky němuž si otevřou tisíce zámků od sociálních či technických zařízení po celé Evropské unii. Poutní areál na Velehradě v srdci Slovácka, se přidal k těm, kteří pomohou znevýhodněným lidem, a to hned na pěti místech. Tyto eurozámky byly instalovány za účasti předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mgr. Václava Krásy a správce poutního areálu Velehrad Bc. Martina Schreiera v pondělí 21. října 2013. „Pokračujeme ve snaze, usnadnit hlavně zdravotně postiženým poutníkům a návštěvníkům našeho poutního místa pobyt na Velehradě,“ říká farář Římskokatolické farnosti Velehrad P. Petr Přádka SJ. Euroklíč je mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Byl oceněn titulem Nejvýznamnější počin roku 2007 ve vybavení čerpacích stanic a dalších veřejně přístupných objektů. Jen letos bude v ČR rozdáno potřebným lidem 3 500 euroklíčů, kterými si do konce letošního roku mohou odemknout přes 700 zámků. V České republice je hybnou silou projektu Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. „Každý další eurozámek vítáme. Dostat se na toaletu, nemuset se doprošovat klíče od výtahu nebo schodišťové plošiny, to je velká hodnota, která výrazně zpříjemní život ve městech zdravotně postiženým lidem, ale i rodičům malých dětí,“ říká předseda Národní rady Václav Krása. Krajský zastupitel a náměstek primátora města Zlína Mgr. Miroslav Kašný k tomu řekl: „ Mám velkou radost z tohoto projektu, který usnadní našim postiženým občanům život mezi námi. Překvapila mě vstřícnost firem, které jsem oslovil s prosbou o finanční přispění. Jsem moc rád, že i v této, pro ně těžké době, jsou stále ochotni pomáhat.“ Každé místo osazené Eurozámkem je označeno pamětní deskou. Všechna místa, která jsou díky eurozámkům snáze přístupná, naleznete na www.euroklic.cz.

Více informací poskytne:

Bc. Petra Číhalová
Vedoucí infocentra
Tel:571 110 538 info@velehradinfo.cz

velehrad

Poutní areál Velehrad, kde jsou umístěna sociální zařízení s
instalovanými Eurozámky.
Autorem fotografie je František Ingr.


 

 K čemu je dobrý euroklíč?

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat eurozámkem?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený eurozámkem lépe zajistí. Systém tak zpřístupňuje zařízení jen těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání.
Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Euroklíč může obdržet každý držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a do časově omezeného držení jej mohou získat i rodiny a dětmi do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé z uvedených cílových skupin.

Kde jsou na Velehradě eurozámky nainstalovány?

Na Velehradě jsou eurozámky nainstalovány v nových sociálních zařízeních poutního areálu a v prostorách infocentra, kde si lze také tento klíč po dobu pobytu na Velehradě zapůjčit.

                          

 

  Zlínský kraj
              Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si vás pozvat na seminář na téma

 „Sociální politika Zlínského kraje a program vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením“
Program:
1. Úvodní slovo, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman ZK

 2. Programové priority NRZP, Václav Krása, předseda NRZP                            

3. Sociální fond Zlínského kraje, Mgr. Taťána Nersesjan, radní ZK

4. Krajský plán vyrovnání příležitostí pro ZP, Ing. Hana Příleská, radní ZK

5. Projekt Euroklíč, Mgr. Pavel Hříbek                                                                                                    

6. Diskuse

Seminář se koná v úterý 1. prosince 2009 v 13.00 hod. v zasedací síni   Zastupitelstva  Zlínského Kraje, budova 21, 16. Patro

Srdečně zvou
MVDr. Stanislav  Mišák                                                 Mgr. Jan Uherka
hejtman Zlínského kraje                                               místopředseda NRZP ČR

 

Pozn.: Účast na semináři potvrďte na adresu: jan.uherka@czp-zk.cz

 

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt